Medemblik Actueel.

Algemeen

Stichting de BeautyBank maakt vliegende start met crowdfunding actie

MEDEMBLIK – Verborgen armoede kent vele gezichten in Nederland. Mensen dichtbij, in elke buurt. Vaak kennen we van elkaar niet eens de problemen. In ons eigen land houden we ons groot want stel je voor… Wat zou men ervan vinden als men wist dat er geen geld voor de kapper is.

Uiterlijke verzorging, zoals de kapper, valt vaak als eerste weg als financiële nood zich aandient.

Wij vinden dat uiterlijk, juist in moeilijke tijden, aandacht verdient. BeautyBank professionals zetten zich belangeloos in voor mensen die dat het hardst nodig hebben. Met het Mooi Samen project maken we samen de verbinding naar meer zelfvertrouwen.

Mooi Samen project verbindt

Stichting de BeautyBank streeft in haar driejarige bestaan de missie na mensen te helpen, aan te sporen en inspireren tot re-integratie in de samenleving. Dit doen we door middel van het versterken van het zelfvertrouwen, vergroten van de eigenwaarde en het creëren van een positief zelfbeeld op het gebied van het uiterlijk. Dit heeft geresulteerd in een netwerk van professionals in de uiterlijke verzorging die hun tijd en talent belangeloos inzetten en zonder kosten behandelingen geven aan een gestaag groeiende groep cliënten.

De door beauty-professionals beschikbaar gestelde behandelingen kunnen hun weg nog niet voldoende vinden naar de cliënten. Dit komt omdat veel mensen zich ervoor schamen dat zij, vanuit hun slechte financiële situatie, de uiterlijke verzorging, zoals onder andere de kapper even niet kunnen betalen. Men durft geen hulp te vragen. De BeautyBank vindt dat zij een duwtje in de rug nodig hebben. Dit willen wij bereiken door deze groep op een nieuwe, vertrouwde manier tegemoet te treden. Hier is budget voor nodig, welke we middels crowdfunding bijeen willen krijgen.

Wat we doen met Mooi Samen

De BeautyBank houdt het dicht bij huis. Met het verzamelde budget gaan we de doelgroep benaderen via het brede veld van professionals in de hulpverlening. Denk hierbij aan hulpverleners in de schuldsanering, budgetplanning maar ook psychosociale zorg en hulpverlening op het gebied van re-integratie in de samenleving en arbeidsmarkt. Deze hulpverleners kunnen de BeautyBank aanreiken bij hun cliënten vanuit de gedachte dat iedereen het waard is te kunnen stralen. Maar dan moeten de hulpverleners er wel van op de hoogte zijn. Dat kost tijd en geld. Daarom is de Mooi Samen crowd funding actie gestart zodat we meer mensen in de Vooruitkijkspiegel kunnen laten kijken.

Reageren via facebook