Ingezonden brief: Tv De Kaag naar de Westrand, nieuwe start of begin van het einde?

WERVERSHOOF – Toen het college in 2017 besloot dat Tennisvereniging de Kaag in Wervershoof moest verhuizen naar het nieuwe sportcomplex de Westrand in Wervershoof leek er nog helemaal niets aan de hand te zijn. De vereniging mocht alle wensen die zij hadden indienen en dat daar een bedrag van maar liefst 600.000 euro beschikbaar zou zijn, 600.000 euro wat zou worden opgebracht door de verkoop van de grond waarop de Kaag tot op de dag van vandaag tennist.

Nu blijkt er ineens een bedrag van maar liefst 738.000 euro op de begroting te staan onder de noemer ‘subsidieregeling sportakkoord.’ Een inwoner van Wervershoof vond dit toch wel erg gortig en schreef een stevige brief richting het college van Medemblik:

,,Waarom moet het zoveel kosten? Als u kritisch bent, zou u eens aan de raad moeten voorleggen waarom tv de kaag 6 banen nodig heeft, als de KNLTB uitgaat van 94 leden per baan? Tv de Kaag heeft op dit moment zo rond de 330 leden. Oftewel 4 banen zou eveneens uit kunnen.

Waarom wordt het eigen geld – wat feitelijk van de leden is – zomaar weggegeven in de onderhandelingen? Waarom wordt dit niet geïnvesteerd in bijvoorbeeld 1 of 2 nieuwe padelbanen (een sport die in opmars is, overeenkomt met tennis) en dus mogelijk nieuwe leden zou kunnen generen? En hoe gaat de toekomst eruit zien qua reserveringen voor de de tennisbanen? Een kunstgrasbaan gaat tussen de 10-12 jaar meer. Hierna zullen alle zes de banen moeten worden vervangen. Vanuit gemeentelijk beleid zal de tennisvereniging deze banen zelf moeten financiëren. Dit doen zij al jaren. Echter zullen naar mijn mening de inkomsten van de tennisvereniging bij een verplaatsing gaan dalen.

Kantineomzet zal middels een verdeelsleutel worden verdeeld, waarbij de voetbalvereniging het grootste percentage zal krijgen. Sponsors zullen mogelijk niet ook de tennisvereniging gaan sponsoren op het moment dat zij ook al voor de voetbal en/of handbal sponsor zijn. Als ik vervolgens in het NHD moet lezen dat de voorzitter van VVW al rept over combinatie-lidmaatschappen, vrees ik het ergste. Gaan leden die zowel voetballen en handballen en ook willen tennissen een combiabonnement, met als gevolg dat de lidmaatschapgelden (voor de tennisvereniging) lagerzullen zijn. De gelden uit de lidmaatschappen is voor de vereniging een belangrijke  inkomstenbron om zo ook reserveringen te doen.

Tv de Kaag hoeft niet weg, Integendeel. Er dienen 4 banen vervangen te worden en hekwerk, maar hier zijn al plannen voor en wordt vanuit de vereniging zelf gefinancierd. Dit betekent dat er geen gemeenschapsgeld behoeft te worden aangeboord. Tv de Kaag is in de huidige situatie toekomstbestendig voor in ieder geval de komende 15 jaar (!).

Tv de Kaag is een vereniging met een groeiend ledenaantal. De laatste jaren zien we een stroom van (oud)voetballer en handballers onze kant op komen. Deze tendens staat los van de plannen omtrent de verplaatsing naar de Westrand. Landelijk gezien is er een dalende trend qua ledenaantallen van tennisverenigingen. Binnen het bestuur van Tv de Kaag worden woorden geroepen als synergie en omnivereniging. Dit zijn nietszeggende woorden. Men gaat er maar vanuit dat zien tennissen doet tennissen. En de jeugd heeft de toekomst. Ik kan u uit ervaring vertellen dat de jeugd binnen de tennis niet de toekomst heeft. Dit is alleen al te zien aan het aantal jeugdleden dat tv de kaag door de jaren heen heeft gehad.

Er spelen een aantal factoren die erg makkelijk over het hoofd worden gezien door degene die zich bezighouden met dit project.

Wind is een hele vervelende factor binnen de tennissport. Er wordt nu al geroepen – er is een dijkje waarop bomen staan. Dit is natuurlijk nonsens. Waar het tennispark nu bedacht is om geplaatst te worden, is een regelrechte windvanger. Dit is heel anders op de locatie waar de vereniging nu huist. Hier omheen staat voldoende groen en is er beschutting vanuit huizen, nu het park in een woonwijk ligt.

Het delen van een kantine door verschillende sportculturen. Het is een misvatting dat dit per definitie goed is voor een vereniging. Ik meen het tegenovergestelde. Tennis is een totaal andere sport dan handbal en/of voetbal. Samenvoegen van die sporten kan problemen opleveren, in die zin dat het leden kan gaan kosten. Waarom heeft Tv Nibbixwoud er destijds voor gekozen om niet mee te gaan met het verplaatsen van de handbal en voetbal naar het nieuwe complex? Om de hiervoor genoemde reden.”

Reageren via facebook