Medemblik Actueel.

CDA: Maak plan van aanpak als de wolf wel in Noord-Holland komt

HAARLEM – De Statenfractie van het CDA in Noord-Holland wil dat nagedacht wordt over de wenselijkheid en de gevolgen van de terugkeer van de wolf in Nederland.

De laatste tijd worden met regelmaat wolven gesignaleerd in verschillende Nederlandse provincies. Het is wachten op het moment dat de eerste wolven in Nederland, en dus ook Noord-Holland, zich definitief vestigen, met alle gevolgen van dien. Een wolf heeft namelijk een leef terrein van ongeveer 200 vierkante kilometer. Duitse populaties rukken sinds 2010 op met een snelheid van ongeveer honderd kilometer per jaar, met vijf nieuwe roedels per jaar, richting Nederland. Hierdoor is het aannemelijk dat er binnenkort ook wolven in Noord-Holland leven en schade gaan aanrichten.

Het CDA Noord-Holland pleit daarom voor een maatschappelijke discussie over de wenselijkheid van de terugkeer van de wolf in ons land. De beschermde status van de wolf zou bijvoorbeeld heroverwogen kunnen worden. Daarnaast wil de fractie van Gedeputeerde Staten weten hoe er wordt omgegaan met schademeldingen als gevolg van wolvenoverlast. Statenlid Willemien Koning-Hoeve: ‘Om te voorkomen dat we achter de feiten aan gaan lopen, denken wij dat het hoog tijd is om een brede discussie hierover te voeren en snel passende maatregelen te nemen.’ De CDA Statenfractie heeft hierover vandaag dan ook schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?