Medemblik Actueel.

Algemeen Medemblik

Medemblik kent geen wachtlijst ZoWh@attrajecten voor jongeren

MEDEMBLIK – ZoWh@attrajecten voor jongeren zijn bedoeld om kwetsbare jongeren tot 27 jaar die maar moeilijk de weg naar een baan kunnen vinden omdat zij bijvoorbeeld een arbeidsbeperking hebben of geen goede startkwalificatie hebben. De gemeente Medemblik heeft door zeven extra trajecten in het kader van Couleur Locale in te kopen weten kunnen te voorkomen dat er een wachtlijst zou gaan ontstaan bij deze groep jongeren.

In 2017 zaten 22 jongeren uit Medemblik in een traject. Hiervan zijn er 10 toegeleid naar werk. Van de overige jongeren is er een vervolgopleiding en/of activeringstraject ingezet. Bij 6 jongeren is het (nog) niet gelukt toeleiding naar werk of opleiding te realiseren. Deze jongeren blijven in beeld en er wordt opnieuw gekeken naar hun mogelijkheden. In een 2e poging lukt het vaak wel hen succesvol naar werk toe te leiden.

De behoefte aan jongerentrajecten blijft onverminderd groot. De verwachting is dat er totaal weer zo’n 20 jongeren vanuit Medemblik weer op traject kunnen worden gezet. Voorgesteld wordt om door te gaan met de inkoop van extra ZoWh@ttrajecten, en 30.000 euro beschikbaar te stellen om dit te realiseren.

Reageren via facebook