Medemblik Actueel.

jongeren wognum
Feestende jongeren uit Wognum willen geen feesttent tijdens de kermis (Foto: Anne Schouten)

VVD: Trek vergunning feesttent Wognum weer in

WOGNUM – De tweestrijd in Wognum om de komst van een feesttent tijdens de kermis heeft nu ook de politiek bereikt. De VVD wil dat de gemeente de vergunning weer gaat intrekken, de VVD verwacht dat de komst van de feesttent teveel overlast en een extra risiscofactor met zich meebrengt tijdens de kermis in Wognum.

Feesttent

VVD’er én Wognumer Tom Beerepoot zegt over de komst van de feesttent: “De kermis in Wognum vindt sinds jaar en dag op een tweetal plaatsen in onze kern plaats. Ten eerste is dat op de Raadhuisstraat (tussen de Oude Hoornseweg en deKerkstraat) met een of 2 attracties op het begin van de Kerkstraat. Ten tweede is dat op de Kerkstraat (tussen de Herbergier en de Sportlaan).
Tijdens de vergadering van de kernraad van 17 januari jl. werd er ingesproken door de heer Bert Wagenaar van de Werkgroep “Ogen en Oren”. De heer Wagenaar gaf daarbij aan dat de Surveillancegroep Ogen en Oren al meerdere jaren ’s avonds problemen signaleert en overlast ervaart bij met name het Kermisdeel tussen de Sportlaan en de Herbergier.

Compactere kermis

Als gevolg hiervan pleitte de heer Wagenaar voor een compactere kermis die gecentraliseerd zou moeten worden op het gebruikelijke deel van de Raadhuisstraat met een stukje uitloop naar de Lange Regel en de daaraan grenzende parkeerplaats van Deen aan de zijde van de Kerkstraat !!! Alle betrokkenen hebben hier positief op gereageerd maar deze wijziging bleek voor 2018 nog niet
mogelijk en zal vanaf 2019 doorgevoerd worden.

Dit betekent dat wij in 2018 in de avonden nog rekening zullen moeten houden met problemen/overlast in het stuk kermis tussen de Sportlaan en de Herbergier. Hier komt nog bij dat de kermis in dit deel van de Kerkstraat wel erg dicht bij de woningen aan de voorzijde van het Hof van Wognum komt te staan. Ook dit is een potentiële bron van irritatie die mogelijk extra aandacht van de Surveillancegroep Ogen en Oren zal vragen. Op basis hiervan is het niet verstandig om de kermis uit te breiden met een extra risicofactor. Wij moeten ontzettend blij zijn met het goede werk van deze surveillancegroep en moeten hen niet extra belasten,” vertelt Beerepoot verder.

Lees ook: Feesttent Wognum zorgt voor verdeeldheid in het dorp

De VVD wil nu van het college weten of er naar aanleiding van de vergadering op 17 januari overleg is geweest met de kernraad en zo ja wat er dan is afgesproken. Maar ook of de vergunning daadwerkelijk is verleend en zo ja of deze nog kan worden ingetrokken, in de ‘Medemblikker’ stond begin maart te lezen dat de vergunningaanvraag niet ontvankelijk was verklaard namelijk.  Ook wil de VVD nu weten of er overlag heeft plaatsgevonden met de Werkgroep Ogen en Oren, de gemeenteraad, de kernraad, de omwonenden, de ondernemers in Wognum.

Het bevreemd de VVD namelijk dat de gemeente niet 2019 heeft afgewacht omdat dat jaar is gekozen om met een nieuwe opzet van de kermis in Wognum te komen, de VVD noemt de hele gang van zaken erg vreemd en zegt dat de kernraad Wognum en café Stam zijn overvallen door de gang van zaken.

Reageren via facebook