Medemblik ook lid ‘Statiegeldalliantie’

MEDEMBLIK – Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, belandt nog altijd een aanzienlijk deel naast de vuilbak. Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het volume van het zwerfafval

Veel zwerfafval dat niet wordt opgeruimd, belandt via wind en water in de zee waar het onderdeel wordt van de plastic soep, de drijvende vuilnisbelten in de oceanen. Daar brengt het op grote schaal schade toe aan vissen, vogels en andere zeedieren, die het in hun maag krijgen, erin verstrikt raken of er in stikken.

De totale kosten van het zwerfvuilbeleid in Nederland liggen op circa 250 miljoen euro per jaar (15,10 euro jaarlijks per inwoner). Deze kosten worden voor 90 procent door lokale besturen gemaakt en komen dus terecht bij de belastingbetaler via de gemeentebelastingen.

Ook worden miljoenen euro’s door overheden en bedrijven aan communicatiecampagnes, opruimacties (clean ups) en extra afvalbakken besteed. Dit alles zonder structureel resultaat: onze straten, stranden, wateren en natuurgebieden blijven vervuild.

Medemblik voelt zich verbonden met de natuur

Medemblik zegt over de ‘Statiegeldalliantie’: “Als grote plattelandsgemeente met veel groen voelt Medemblik zich verbonden met de natuur. Een toename van plastic afval past niet in de visie die Medemblik heeft voor een groene toekomst: hoe eerder we maatregelen nemen, hoe beter dat uiteindelijk voor ons allemaal is. De gemeente Medemblik ziet in dat erkenning en samenwerking de beste manieren zijn om een verschil te kunnen maken. De statiegeldalliantie is daarmee een uitstekend initiatief om samen het probleem van plastic afval te benoemen en op de agenda’s te zetten.”

[signoff]