Medemblik Actueel.

De Kermisborrel blijft gewoon bestaan.

Politiek: D66 kijkt tevreden terug op 2017

MEDEMBLIK – Ook voor de politiek loopt het jaar ten einde en kijkt men terug naar wat er de afgelopen periode voor elkaar is gekregen in de gemeente Medemblik. Zo ook coalitiepartner D66 die met één wethouder, drie raadsleden en drie commissieleden vertegenwoordigd is in onze gemeentelijke politiek.

 • Duurzaamheid
  Het Programma Duurzaamheid 2018-2020, ontwikkeld door wethouder Tigges (D66), is aangenomen. D66 Medemblik is groot voorstander van deze concrete stappen als start naar een bewuste en energie neutrale samenleving.
 • Kermisborrels
  D66 Medemblik is tegen overbodige regels en vóór het behoud van culturele evenementen. Kermissen brengen mensen in de verschillende kernen samen. D66 heeft met een motie voorkomen dat er strengere regels rond kermisborrels (eindtijd 22:00/23:00 uur en een maximum duur van 3 uur) zouden komen. Hiermee kunnen kermisborrels in onze gemeente blijven bestaan.
 • Nieuw zwembad Wervershoof
  Met D66 voorop besloot de raad tot de uitwerking van plannen voor een nieuw overdekt zwembad op een centrale plek in de gemeente.
 • Gemeenteschappelijke regelingen
  De gemeente delegeert veel taken naar zogenaamde ‘Gemeenschappelijke regelingen’. Dit zijn organisaties die wettelijke taken uitvoeren voor meerdere gemeenten. Denk hierbij aan de GGD of Werksaam. Deze organisaties doen goed werk maar het is van groot belang dat gemeenteraadsleden op deze belangrijke organen invloed houden. D66 Medemblik heeft er mede voor gezorgd dat raadsleden in de regio met elkaar beter het werk kunnen doen dankzij meer (& tijdige) transparantie.
 • Upgrade Vooroever
  Wethouder Tigges was verantwoordelijk voor een belangrijke upgrade van de Vooroever, waarbij Medemblik een strandpaviljoen kreeg.
 • Geluidsnormen bezoekers Evenementen
  In november 2016 heeft de gemeenteraad een motie van GroenLinks aangenomen om een strenge norm van 92.5 dB te hanteren voor bezoekers van evenementen. D66 heeft destijds tegen gestemd omdat we vonden dat deze norm niet realistisch is. Na een belevingsavond van een protesterend jongerencentrum kwam er ruimte om de motie van 2016 ongedaan te maken. Dit heeft D66 samen met de VVD opgepakt en tijdens de raad van 16 november heeft onze motie, waarin een landelijk convenant als maatstaaf wordt aangehouden, een meerderheid gehaald. Hierdoor blijven evenementen zoals Dijkpop behouden.
 • Medemblikker musea
  Het Bakkerijmuseum, het Nederlands Stoommachinemuseum en het kasteel Radboud zijn in Medemblik belangrijk voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van Medemblik. Alledrie de musea zaten in financiële nood. De musea kwamen met concrete plannen om het tij te keren. D66 staat voor kunst en cultuur en heeft de plannen van de musea van harte ondersteund.
 • Zonneweide
  Er kwam een raadsbesluit over een zonneweide in Midwoud, die een bron van energie (mede voor de directe omgeving) gaat worden. De zonneweide was een D66-initiatief.
 • Cultureel erfgoed
  Op initiatief van D66 gaat er structureel meer aandacht gegeven worden aan ons cultureel erfgoed in brede zin. Dit om het moois dat we hebben te behouden en om hier met elkaar breed in de samenleving mee aan de slag te kunnen gaan.

Reageren via facebook