Medemblik Actueel.

Foto aangeleverd
Algemeen Politiek

College Medemblik gaat voor Actieplan Meer Pleeggezinnen

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik streeft ernaar dat alle jeugdigen opgroeien en zich ontwikkelen in een stimulerende, veilige en stabiele gezinsomgeving. Indien nodig binnen een pleeggezin. De gemeente signaleert binnen de gemeente een tekort aan pleeggezinnen.

De gemeente wil inspelen op deze ontwikkeling door de ondersteuning aan huidige pleeggezinnen te verbeteren om uitval te voorkomen. Ook wil de gemeente zich inzetten pleegouders te werven. Burgemeester en wethouders zijn akkoord gegaan met het Actieplan Meer Pleeggezinnen.

Hierin zijn maatregelen beschreven die moeten leiden tot een toename van het aantal pleegouders met vijf procent. Ook zet de gemeente in op informatie, ondersteuning, begeleiding en deskundigheidsbevordering.

Pleegzorg

Pleegzorg maakt het mogelijk om kinderen in een gezinsvorm te plaatsen wanneer opgroeien in het eigen gezin (tijdelijk) niet mogelijk is. Pleegzorg moet van goede kwaliteit zijn en dat vraagt veel van pleegouders. Zij moeten goed toegerust zijn op hun belangrijke taak. Daarbij gaat het om praktische vragen, maar ook om vragen rond rechtspositie, inspraak en medezeggenschap. Om hieraan te voldoen zijn belangenbehartiging, informatievoorziening en ondersteuning voor pleegouders die passend is binnen een gedecentraliseerd stelsel van belang.

Reageer op dit onderwerp