GemeenteBelangen: “Dorpshuis Abbekerk met behoud van kind functies”

ABBEKERK – GemeenteBelangen heeft (net als vele andere partijen) de afgelopen jaren de discussie in Abbekerk over het dorpshuis nauwlettend gevolgd. In 2018 heeft GemeenteBelangen de saamhorigheid gezien voor het plan 1A(bbekerk). Deze saamhorigheid was voornamelijk gestoeld op de verbaasdheid van het onderbrengen van de kind functies bij school. Daarom was de 1A(bbekerk) variant het meest logische vervolg. D66 heeft toen deze handschoen opgepakt en GemeenteBelangen heeft ze hierin destijds gesteund.

Gerben Gringhuis geeft aan: “Nu twee jaar verder hebben we moeten constateren dat we bijna terug bij af zijn. Enerzijds door de financiële situatie en anderzijds omdat de verhoudingen tussen de diverse partijen vertroebeld waren. Steeds vaker kwam de roep terug naar het originele plan, een nieuw dorpshuis met behoud van de kind functies. Dit werd duidelijk tijdens de inspraakavond. Zowel het Dorpshuisbestuur als de Dorpsraad waren erg duidelijk. Ook op social media hebben wij veel bevestigende meningen gelezen. Mede omdat Berend Botje zichzelf al een plek had toegekend, dit terwijl de gunning nog niet officieel was.

Geen complete nieuwbouw

Daarom heeft GemeenteBelangen het initiatief genomen om een amendement in te dienen. In ons voorstel konden wij helaas aan 1 wens niet voldoen, namelijk complete nieuwbouw. Wel hebben wij gekozen voor een vernieuwbouw, waarbij alle muren gesloopt mogen worden, dus het bestuur van het dorpshuis heeft de mogelijkheid om het gebouw opnieuw in te delen. Ook vonden wij het belangrijk dat de kind functies, zoals nu, in het dorpshuis blijven. Ook dat hebben we gisteren besloten,” aldus Gringhuis

GemeenteBelangen meent dat zij samen met het CDA, PvdA, PW2010 en GroenLinks het beste voor de inwoners van Abbekerk en Lambertschaag besloten hebben.

Reageren via facebook