20.1 C
Medemblik
20 mei 2020 22:10
Medemblik Actueel.

FC MEDEMBLIK

Voetbal: Ed Verwoest, Paul de Winter en Bert Glim willen een goed voetbalbeleidsplan voor FC Medemblik

MEDEMBLIK – Na de open brief van voorzitter Berend Kroezen van FC Medemblik waarin hij en zijn mede-bestuursleden bekend maakten het bijltje er bij neer te gooien vanwege de kandidaatstelling van Bert Glim komen Bert Glim, Ed Verwoest en Paul de Winter met een verklaring waarom zij juist denken dat zij de juiste personen zijn voor het bestuur van FC Medemblik. Ook zij schrijven in een open brief aan de leden het volgende:

Ambitieuze leden stellen zich kandidaat voor bestuursfunctie!

Fusieclub FC Medemblik is ontstaan uit de verenigingen DEK en MFC. Het oranje en geel zwart is ingeruild voor de clubkleuren zwart/wit. Voor veel Medemblikkers en zelfs mensen van buiten de plaats, heeft FCM een sociale functie. Veel mensen zijn verbonden aan de club, en nemen actief deel aan de activiteiten, die vooral bestaan uit voetballen. Met maar liefst ruim 600 leden behoort de club tot één van de grootste verenigingen van West-Friesland. De financieel gezonde club, beschikt over een moderne accommodatie, met de daarbij behorende faciliteiten.

Iedere week weer wordt er door spelers, trainers, leiders en vele vrijwilligers, plezier beleefd aan de voetbalsport. Ook worden er binnen de club diverse activiteiten georganiseerd voor de leden van jong tot oud. Je zou toch zeggen dat het bruist binnen de club en dat op dat vlak niemand tekort komt.

Waarom wij tóch hebben besloten om ons kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie is om de dood eenvoudige reden dat wij binnen ons bestuur een stuk ambitie missen . De club behoort al jaren niet meer tot een van de toonaangevende verenigingen in West-Friesland op sportief gebied. Dit heeft diverse oorzaken. Wij willen echter niet meer achterom kijken, maar onze pijlers richten op de toekomst. Daarvoor is echter een cultuuromslag nodig binnen de club. Afgelopen anderhalf jaar hebben wij vanuit de TC geprobeerd die omslag te bewerkstelligen. Deels is dit gelukt, maar ook zijn veel dingen blijven liggen omdat er op belangrijke punten verschil bestond tussen (een deel van het) bestuur en TC. Het verschil zit hem vooral in de plaats die de prestatiesport in de vereniging volgens ons zou moeten innemen. Net als het bestuur vinden wij ook dat de breedtesport een belangrijke plaats moet innemen (dit is immers het grootste deel van de club),  maar wij vinden óók dat er een duidelijk herkenbare plaats moet zijn voor de prestatietak. Dus een vereniging voor elke voetballer, ongeacht kwaliteit. Binnen een vereniging kan prestatie en recreatie prima samengaan . Navraag bij diverse clubs in West-Friesland bevestigd dit alleen maar, nee ze juichen het zelfs toe.

Daarom is het ook zaak dat de club met een goed voetbalbeleidsplan komt , waarin duidelijk de visie, ambitie en doelstellingen staan voor de prestatie- en recreatietak. Voorwaarden scheppend, zodat elk lid weet waar de club voor staat wanneer ze bij FCM voetballen. Daar willen wij ons graag voor inzetten.

Als laatste punt vinden wij het belangrijk dat er vanuit de club gewerkt wordt met een commissie structuur. Dat deze commissies zelfsturend en zelfstandig zijn en werken. En ook de kans krijgen om zo te werken. Wij denken dat je daarmee de betrokkenheid bij de club vergroot en dan gemakkelijker vrijwilligers kunt vinden die met meer enthousiasme hun vrijwilligerstaken kunnen uitvoeren. Uiteraard houdt een bestuur hier toezicht op, maar dat is alleen noodzakelijk bij eventuele excessen. Wij zijn van menig dat als je mensen vertrouwen geeft de mensen dat vertrouwen niet snel zullen beschamen.

Er blijven dus dingen liggen, worden niet opgepakt, of van tafel geveegd. Dan kunnen we twee dingen doen. Langs de kant blijven staan en (al dan niet mopperend) toezien óf je pakt de handschoen op. Wij hebben gekozen voor het tweede en stellen ons daarom alle drie kandidaat voor een bestuursfunctie bij FC Medemblik.

Ed Verwoest, Paul de Winter en Bert Glim

Reageren via facebook