Tarief lijkbezorgingsrechten Medemblik met 5% omhoog

MEDEMBLIK – De tarieven voor de heffing van lijkbezorgingsrechten in de gemeente Medemblik gaan, als het aan burgemeester en wethouders ligt, in 2018 met vijf procent omhoog. De gemeente heft lijkbezorgingsrechten voor het gebruik van de begraafplaats en voor door de gemeente geleverde diensten die verband houden met de begraafplaats.

Het is een wens van de raad dat de kosten die gepaard gaan met het gebruik van de begraafplaats in 2020 zoveel mogelijk kostendekkend zijn. Met de verhoging die nu wordt voorgesteld is dat nog niet het geval. Daarom wordt ook in 2019 een verhoging met vijf procent verwacht.

Het te hanteren tarief is circa 2,5 procent meer dan het gemiddelde tarief dat de gemeenten in West-Friesland in rekening brengen.

Reageren via facebook