Inwoners Zwaagdijk willen heroverweging besluit Windpark Westfrisia

ZWAAGDIJK – Kort na het besluit van de Provincie Noord-Holland om toch door te gaan met ‘Windpark Westfrisia’ kwamen de coalitiepartijen CDA en VVD in de Provinciale Staten met een voorstel om windturbines alleen nog toe te staan op bedrijvengrond en niet meer in open landschap. Dit riep direct bij veel bewoners van Zwaagdijk de vraag op waarom dan het Windpark Westfrisia nog snel even door hun ‘strot’ werd geduwd om daarna met dit voorstel te komen.

Veel bewoners geloven nog steeds dat het puur om de centen gaat en om de claims die Noord-Holland kon verwachten mocht het Windpark Westfrisia worden afgeblazen. Omwonenden van het windpark roepen de provincie dan nu ook op om het besluit van Windpark Westfrisia te heroverwegen en de vergunning in te trekken. In een brief aan het provinciebestuur schrijven zijn: “Elk bestuur, u ook, wil geboekt staan als betrouwbaar bestuur. Wij willen ook graag dat u betrouwbaar en consistent in uw beleidsvorming bent.

Of het verzoek nog iets kan veranderen aan de beslissing om door te gaan met Windpark Westfrisia valt te bezien. Eerdere smeekbedes van bedrijven, waaronder de havens van Amsterdam, om bij hun deze windmolens te plaatsen werd telkens van tafel geveegd door het provinciebestuur.

Reageren via facebook