25 C
Medemblik
14 augustus 2020 16:00
Medemblik Actueel.

Resultaten onderzoek openbaar groen gemeente Medemblik bekend

MEDEMBLIK – In 2016 heeft de Rekenkamercommissie van de gemeenten Medemblik en Opmeer onderzoek gedaan naar de beleving van het openbaar groen in de gemeente Medemblik. De uitkomsten van dit onderzoek zijn verwerkt in een rapport, dat de Rekenkamercommissie eind juli aan de Medemblikse gemeenteraad heeft aangeboden. Het onderzoeksrapport gaat ook in op ontwikkelingen in het groenbeleid en de uitvoering daarvan. De gemeenteraad bespreekt het rapport in de ‘Commissie Ruimte’ op 14 september.

Het onderhoud en beheer van de openbare ruimte is een kerntaak van de gemeente. Het openbaar groen is daarin belangrijk en wordt door de gemeente aangeduid als het ‘visitekaartje’. Bomen, groenstroken en parken dragen bij aan het welzijn van inwoners. Inwoners kunnen er recreëren en openbaar groen heeft ook een ecologisch belang: de rijkdom aan flora en fauna. Ook is groen economisch belangrijk, want de waarde van een huis stijgt als het in een wijk ligt met veel groen.

Situatie openbaar groen en groenbeleving inwoners

De Rekenkamercommissie heeft in haar onderzoek het gemeentelijk beleid op het gebied van openbaar groen en groenbeheer onderzocht. Daarna is gekeken naar de relaties tussen beleidskeuzes, wijze van uitvoering van groenbeheer en de beleving door inwoners. Als onderdeel van het onderzoek heeft onderzoeksbureau I&O Research een enquête gedaan onder inwoners van de gemeente, naar hun beleving van het groen in hun woonomgeving en het onderhoud ervan. Hieraan hebben 872 inwoners meegewerkt.

Uitkomsten van het onderzoek

Het groenbeleid in Medemblik is volgens het rapport op veel aspecten op orde en voldoet aan de landelijke kwaliteitsnormen. Bij de invoering van het Groenbeheerplan in 2016 zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd. Daarnaast staan in het rapport een aantal punten aangegeven, waar verbeteringen mogelijk zijn. De Rekenkamercommissie signaleert dat de beleidskeuzes van de gemeente tussen 2011 en 2016 ertoe hebben geleid dat de inwoners het groen als minder verzorgd ervaren. En dat dit soort inwonersonderzoeken zinvol zijn voor de raad. Verder geeft de Rekenkamercommissie in het rapport concrete aanbevelingen aan de raad voor mogelijke verbeteringen.

Meer informatie

Het rapport ‘Beheer, beleving en bezuinigingen openbaar groen in Medemblik’ is te lezen via de website van de gemeente Medemblik. Zoek onder Bestuur en Organisatie- Gemeenteraad-Rekenkamercommissie–Publicaties.

 

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?