Medemblik Actueel.

Medemblik

Nieuwe MFA Abbekerk opent de deuren in het eerste kwartaal 2023

ABBEKERK – Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar de gemeenteraad besloot dan toch op 1 november 2018 te kiezen voor een MFA met daarin het dorpshuis inclusief gymzaal en basisschool met commerciële functies. Het huidige dorpshuis dat stamt uit 1964 voldoet niet meer aan de huidige wensen en de financiële exploitatie is al jaren een hoofdpijn veroorzaker.

De gemeente Medemblik heeft onderzoek laten doen naar de meest geschikte locatie voor het nieuwe dorpshuis en naar de verschillende huisvestingconcepten, in dit onderzoek is ook de huisvesting van de basisschool OBS de Plaats, gebouwd in 1974, meegenomen en ook is de horecaondernemer van Het Nieuwe Bonte Paard in Abbekerk betrokken bij de planontwikkeling die de commerciële horeca onder zijn hoede zal gaan nemen.

5-jaren plan

De gemeente Medemblik heeft een 5-jaren plan opgezet die behalve het nieuwe MFA ook woningbouw op de gemeentewerf annex ijsbaan, verplaatsing ijsbaan en het huttendorp, herinrichting vrijkomende locatie van de huidige basisschool de herinrichting van het Burgemeester P. Kromplein en de herontwikkeling van de locatie Het Nieuwe Bonte Paard bevat. Er is gekozen voor één programma van waaruit de aankomende 5 jaar zal worden gewerkt in Abbekerk.

Bewonersavond

De gemeente Medemblik organiseert in het voorjaar van 2019 een bewonersavond waar dan het gehele ontwikkelingsprogramma zal worden toegelicht en waar het voorontwerp van het woningbouwplan Gemeentewerf-ijsbaan wordt gepresenteerd.

Agenda werkzaamheden

  1. Vaststelling van de kadernotitie voor het plangebied MFA:  tweede kwartaal 2019
  2. Voorontwerp en definitief ontwerp gebouw nieuw MFA: tweede kwartaal 2020
  3. Vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan: vierde kwartaal 2020
  4. Sloop/bouwrijp maken: derde kwartaal 2021
  5. Start bouw nieuw MFA: vierde kwartaal 2021
  6. In gebruik name MFA: eerste kwartaal 2023

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageren via facebook