Wethouder Medemblik: ‘CAW is lege omhulsel en heeft geen meerwaarde’

MEDEMBLIK – Dat is in het kort de uitkomst van de extra raadsvergadering die de gemeenteraad van Medemblik afgelopen donderdagavond heeft gehouden over de problemen met het CAW en de plannen om het grof huisvuil extra te belasten als dit thuis bij de mensen moet worden opgehaald.

Tijdens het interpellatiedebat aangevraagd door PW2010 bleek al snel dat het CAW door vrijwel de gehele gemeenteraad niet langer meer op deze manier kan doorgaan en dat er een oplossing moet worden gevonden over de toekomst van het CAW.  Over deze invulling was de raad het niet met elkaar eens, zo wil GemeenteBelangen het liefst dat het CAW wordt opgeheven of minimaal dat Medemblik uit het CAW stapt, maar andere partijen vinden het opheffen van het CAW weer niet nodig omdat het juist is opgericht om de zeven West-Friese gemeenten daarin samen te laten werken.

Het CAW bleek eind vorig jaar al de plannen voor de 20 euro per ophaalbeurt te hebben besproken maar deze weg te hebben gemoffeld in een 20-tal andere notities, die vreemd genoeg pas eind juli bij de raadsleden op tafel kwamen en niet zoals normaal direct na de vergadering van het CAW. Hier werd wethouder Hans Tigges dan ook door veel partijen hard op aangevallen en wist Tigges zich niet echt uit te redden. De wethouder verklaarde dat ook hij pas vlak voor de vakantie er notitie van kreeg dat de notules van deze vergadering er toen pas waren waarom Anneke van der Geest van PW2010 en o.a. Siem Zeilemaker van PWF de wethouder duidelijk lieten weten dat hij direct na de vergadering de gemeenteraad van deze plannen op de hoogte had moeten brengen.. “Nu lijkt het wel opzet om vlak voor het zomerrecess nog even snel de plannen er door te duwen omdat er dan toch niet meer over vergaderd kan worden,” vertelde Zeilemaker.

GemeenteBelangen was vooral boos over het feit dat zij alle berichtgevingen over dit probleem bij het CAW uit de media moest vernemen en dat juist de politiek die hier over moet beslissen in het ongewisse werd gehouden door het CAW.  Toen GemeenteBelangen dan ook rechtstreeks aan de wethouder vroeg hoe hij nu over het CAW dacht kwam het hoge woord eruit. “Een leeg omhulsel zonder enige meerwaarde voor Medemblik, het CAW heeft geen personeel, enkel een bestuur.

PW2010 bracht 3 moties ter stemming waaronder een motie van treurnis tegen de wethouder, maar deze werd door vrijwel de gehele raad verworpen omdat eerder in de vergadering al bleek dat de wethouder wel degelijk de grote bezorgdheid van Medemblik had overgebracht aan het CAW maar als een roepende in de woestijn binnen de rest van het bestuur stond, al leek Enkhuizen wel mee te willen gaan met de plannen van Medemblik om het CAW te gaan opheffen. De overige partijen, de wethouder van Hoorn wilde liever nog gisteren deze 20 euro invoeren’ waren tegen de plannen van Medemblik om het CAW op te heffen.

Tijdens de aankomende CAW-vergadering van 27 september, die openbaar is en waar u dus bij kunt zijn in het gemeentehuis van Hoorn, zal de wethouder op nieuw de motie die eerder dit jaar unaniem werd aangenomen onder de aandacht brengen om te gaan onderzoeken of Medemblik uit het CAW moet stappen of dat het CAW moet worden opgeheven.

Een ander punt die donderdagavond op tafel kwam was de rechtsgeldigheid van de beslissingen die het CAW neemt. De beslissing om 20 euro per keer te gaan heffen als u grof huisvuil aanbiedt blijkt illegaal te zijn. Eerder lieten wij al weten dat het CAW de plank totaal heeft misgeslagen en terug werd gefloten door de juristen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De wethouder gaf toe dat ook hij niet van dit probleem op de hoogte was en dat ook de juristen van de gemeente Medemblik het VNG in het gelijk stelden. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de beslissingen van het CAW die zij al heeft genomen maar ook die zij in de toekomst gaat nemen.

Al met al mag geconcludeerd worden dat het CAW binnen de politiek van Medemblik afgeserveerd is en dat er of een nieuwe opzet moet komen van het CAW of het CAW moet worden opgehven. Maar dat het zo niet langer door kan gaan volgens de gemeenteraad van Medemblik is wel duidelijk geworden sinds donderdagavond.

Reageren via facebook