0.5 C
Medemblik
17 januari 2021 02:56
Medemblik Actueel.

Het 200 jaar jonge Wervershoof (eigen foto)

Onderzoek leefbaarheid in dorpskernen gemeente Medemblik

MEDEMBLIK – De kernraden zijn, in samenwerking met bewoners en met de gemeente Medemblik, bezig met het opstellen van de kernvisies. Deze kernvisies zijn gericht op het verbeteren van het wonen en leven binnen de kern.

Om zicht te krijgen op de ervaringen en ideeën van bewoners is een vragenlijst uitgezet in alle kernen van Medemblik. Deze vragenlijst is tot stand gekomen in samenwerken met de werkgroep kernvisies waarin ook kernraadleden actief zijn. De uitkomsten van de enquête wordt in de vorm van een overzicht per kern en een overzicht voor de gemeente Medemblik als geheel aan de kernraden beschikbaar gesteld.

In een aantal kernen zijn voor het maken van kernvisies al één of meerdere inwonersavonden gehouden. De uitkomst van de enquête is in dat geval een verdere onderbouwing of verdieping voor het opstellen van de kernvisie. In de meeste kernen kan de uitkomst gebruikt worden als start voor het gesprek met de inwoners om zo tot een gedragen en representatieve kernvisie te komen.

De overzichten worden verspreid naar raad, kernraden en ambtelijke organisatie en de uitkomst van de enquête wordt gebruikt voor het opstellen van kernvisies.

Reageren via facebook