Medemblik Actueel.

Medemblik

Medemblik haalt opgelucht adem, geen gevaar voor de gezondheid door kunstgrasvelden

MEDEMBLIK – Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. In rubbergranulaat zitten heel veel verschillende stoffen, maar deze komen slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij . Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar,zegt het RIVM dat een onderzoek had ingesteld.

Medemblik haalt opgelucht adem

In afwachting van het rapport heeft wethouder Joset Fit  2 noodscenario’s laten maken voor het geval dat het granulaat wel schadelijk voor de volksgezondheid blijkt te zijn.

Woordvoerster Yildiz Jonkers zegt tegen Medemblik Actueel: ,,We hebben 3 scenario’s voorbereid voordat het rapport verscheen. 1: alles is veilig,2: er zijn beperkte gezondheidsrisico’s , 3. Er zijn grote gezondheidsrisico’s. Als uit het RIVM onderzoek de scenario’s 2 of 3 kwam, zou gisteren aan het college voorgelegd worden om de raad voor te stellen een bedrag beschikbaar te stellen om de korrels te vervangen. In scenario 2 gefaseerd in scenario 3 versneld. Het werd dus scenario 1.”

,,We hebben nu alle clubs met kunstgrasvelden een mail gestuurd met de vraag of zij ergens behoefte aan hebben. Het kan natuurlijk best zo zijn dat er toch nog onrust is of behoefte aan een gesprek. We willen de behoeftes van de clubs invertariseren en; als daar aanleiding voor is, met een Bespreek stuk over dit onderwerp naar de raad gaan,” vervolgt Yildiz Jonkers.

Advies om norm aan te passen

Het RIVM adviseert om de norm voor rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm voor consumentenproducten. Rubbergranulaat moet momenteel voldoen aan de norm voor zogenoemde mengsels. De norm voor consumentenproducten is aanzienlijk strenger: deze staat veel lagere (100 tot 1000 maal minder) gehalten aan PAK’s toe dan de mengselnorm. Het gehalte PAK’s van het onderzochte rubbergranulaat ligt iets boven de norm voor consumentenproducten. Momenteel doet het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) onderzoek om te bezien welke norm voor rubbergranulaat wenselijk is.

Reageren via facebook