Siem Zeilemaker: “recht praten wat krom is”

MEDEMBLIK – Tijdens de afgelopen raadsvergadering kwam ook de beloning van de inhuurkrachten bij de Veiligheidsregio op tafel. En dit leidde onverwacht tot een soms felle discussie.

Siem Zeilemaker en Pieter Koning (beiden van PWF) stelden voor om de jaarrekening 2016 en de begroting van 2018 van de Veiligheidsregio niet goed te keuren vanwege de, zoals Zeilemaker het verwoordde ,’belachelijke hoge’ inhuur van tijdelijk personeel. In 3 jaar tijd is daar een kleine 10 miljoen belastinggeld aan uitgegeven.

De portefeuillehouder (de burgemeester) en raadsleden Visser (CU) en Kapitein (D66) probeerden volgens Zeilemaker recht te praten wat krom is, door te stellen dat bij inhuur er veel opslagen en BTW boven op het salaris komt. Zeilemaker vroeg zich af hoeveel opslag er zou zitten in een loonbedrag van 300.000 euro.

Tijdens de discussie verklaarde burgemeester Frank Streng dat alle burgemeesters die namens de gemeenten in het Algemeen Bestuur zitten van de Veiligheidsregio, deze gegevens niet wisten en pas nadat de media hiermee naar buiten kwam er van op de hoogte werden gesteld. Wel had het Algemeen Bestuur ondertussen haar goedkeuring gegeven.

Toen er gestemd werd over de begroting werd deze met bijna algemene stemmen aangenomen, enkel de ChristenUnie stemde tegen, zodat de gemeenteraad van Medemblik een stevig signaal richting de Veiligheidsregio heeft afgegeven dat het zo niet langer kan.

De motie die PWF inbracht om meer helderheid te krijgen over de inhuur van tijdelijk personeel bij alle Gemeenschappelijke Regelingen werd aangenomen.

Reageren via facebook