17.6 C
Medemblik
7 juli 2020 16:08
Medemblik Actueel.

Gemeeteraad Medemblik

Oppositie Medemblik: ‘college kom met meer duidelijkheid over wat wel en niet kan’

MEDEMBLIK – Op 25 juni hebben de fractievoorzitters van de partijen die niet aan de coalitie deelnemen in een goede sfeer overleg gevoerd met het college van B&W over de brief die de groep fractievoorzitters vorige maand aan het college zond.

Hoewel er bij diverse onderwerpen uit de brief een verschil in beleving is, wordt wel een gemeenschappelijke hoofdlijn erkend: de druk op de gemeentelijke organisatie is groot. Naast de gebruikelijke taken komt veel werk – met daarbij grote, tijdrovende veranderingstrajecten – vanuit het rijk op ons af. Ook de raad zelf geeft in de loop van tijd extra druk door moties over tal van onderwerpen.

De ontwikkeling in de financiën beperkt daarentegen een goede en volledige uitvoering van dit alles: meer taken en minder geld.

De fractievoorzitters vinden dat vanuit het college meer duidelijkheid moet komen over wat structureel mogelijk is en wat niet. Daar is al meermalen om gevraagd. Communicatie – ook tussendoor – over wat wel of niet kan is daarbij van groot belang. Het college heeft toegezegd hieraan te gaan werken. 

De betrokken fractievoorzitters menen dat een deel van de in de brief genoemde besturingsproblemen wordt versterkt door de verdeeldheid in de coalitie over belangrijke punten. In de gegeven situatie is juist een duidelijke lijn nodig. Die zou ook het werk van het college kunnen vergemakkelijken.

Ook menen ze dat een deel van de coalitie zich weinig gelegen laat liggen aan de waarschuwingen die de wethouder financiën met regelmaat heeft gegeven. Een verantwoorde begroting voor 2021 is van belang. Daarvoor moeten nu al belangrijke keuzes worden gemaakt, die later consequent worden doorgevoerd. Er ligt nu een Kadernota. Bij de behandeling in de raad van 2 juli a.s zal moeten blijken in hoeverre een meerderheid van de raad bereid is echt zijn verantwoordelijkheid te nemen.

Het gesprek over de aan de orde gekomen items zal na de zomer worden voortgezet. Daarbij is raadsbrede betrokkenheid gewenst. Input daarbij zijn een aantal werkafspraken die daarvoor in het gesprek zijn gemaakt. Daarover binnenkort meer. 

Ria Manshanden (GL)
Andre Meester (BAMM)
Geert Mos (D66)
Cees Neefjes (PW 2010)
Silva Visser (CU)
Siem Zeilemaker (PWF)

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?