Medemblik Actueel.

Rechtbank

Gerechtshof Den Haag stelt gemeente Medemblik in het gelijk

DEN HAAG – De rechtszaak tussen de gemeente en de exploitant van glastuinbouwgebied Het Grootslag draait om een schadeclaim die boven een miljoen euro is opgelopen. Dit bedrag had Medemblik al aan het Grootslag betaald op grond van een eerdere uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam.

Hoge Raad

Medemblik is cassatie gegaan waarna deze uitspraak is vernietigd door de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft de zaak vervolgens doorverwezen naar het gerechtshof te Den Haag. Op 6 juni jl. heeft het gerechtshof te Den Haag de gemeente Medemblik in het gelijk gesteld en de claim afgewezen. Op basis van deze uitspraak kan Medemblik het betaalde bedrag terugvorderen.

1 miljoen euro

Het betreft een civiele procedure over glastuinbouwgebied Het Grootslag te Andijk en Wervershoof. Glastuinbouwgebied Het Grootslag is exploitant van dit gebied. De gemeente heeft met Het Grootslag een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten, waarin onder meer staat dat de gemeente zich zal inspannen om een exploitatiebijdrage ten behoeve van de ontwikkeling van het gebied in rekening te brengen bij ieder glastuinbouwbedrijf die zich in het gebied wil vestigen. Met één van die bedrijven heeft de gemeente na lang onderhandelen een afspraak gemaakt voor een lagere exploitatiebijdrage. Het Grootslag eist het verschil als schadevergoeding. In de procedure gaat het om de vraag of de gemeente zich voldoende heeft ingespannen om de hogere bijdrage in rekening te brengen.

Terugbetaling

Gemeente Medemblik is van mening dat een hogere bijdrage wettelijk gezien niet afgedwongen kon worden. Het gerechtshof in Den Haag heeft de gemeente in het gelijk gesteld en de claim van Het Grootslag afgewezen. Met deze uitspraak kan Medemblik het betaalde bedrag terugvorderen. Het Grootslag kan tegen de uitspraak van het hof weer in cassatie bij de Hoge Raad. Eventueel cassatieberoep schort de verplichting tot terugbetaling door Het Grootslag niet op.

Reageren via facebook