0.5 C
Medemblik
17 januari 2021 03:07
Medemblik Actueel.

CDA komt met motie om de kernraden financieel te ondersteunen

MEDEMBLIK – Je aanmelden als vrijwillige bestuurder van een kernraad doe je niet zomaar. Dat doe je omdat je vindt dat jouw kern er toe doet en er door de gemeente geluisterd moet worden naar de inwoners. Daar wil je tijd voor vrijmaken.

Het CDA vindt deze groep vrijwilligers belangrijk, zij zijn de ‘oren en ogen’ van de kernen. Zij verdienen waardering voor hun inzet.

Bezuinigingen

Door de gemeente is een paar jaar geleden besloten om te bezuinigen op subsidies, ook op die van de kernraden. De destijds geoormerkte € 23.000,= moet per 2018 zijn teruggeschroefd naar € 15.000,= Dit jaar gaat de eerste korting op de subsidie in en vanaf 2018 is het standaardbedrag van €1250,= per raad per jaar.

Het korten op de subsidie mag wat ons betreft niet leiden tot een (on)vrijwillige eigen bijdrage of zelfs het stoppen van een kernraad. Daarom dienen wij tijdens de raadsvergadering van 15 juni a.s. een motie in waarin het college gevraagd wordt om oplossingen. Een verhoging van het subsidieplafond Leefbaarheid voor dit jaar en een andere keuze van subsidiëring voor de lange termijn.

Eigen historie

Elke kernraad heeft zijn eigen historie, samenstelling en werkwijze. Bovendien leveren de leden van de kernraad inspanningen die afhankelijk zijn van actuele zaken zoals bouwplannen, wijziging van regelgeving, onderhoud van wegen, informatiebijeenkomsten en nieuwe initiatieven.

Het CDA wil liever maatwerk en hoopt dat de andere partijen ook het belang van (maatwerk voor) de kernraden inzien. 

Reageren via facebook