Mensen met arbeidsbeperking vinden geen baan bij gemeente Medemblik

MEDEMBLIK – De fractie van de PvdA Medemblik stelt vragen over het college over de invulling van de banenafspraak. In 2013 is afgesproken dat overheidsinstellingen voor 2026 25.000 mensen in dienst genomen moeten hebben die een arbeidsbeperking hebben.

Dirk Kuipers (PvdA)

De gemeente Medemblik heeft tot dusver nog geen mensen met een arbeidsbeperking in dienst genomen. De PvdA wil van het college weten wat hiervan de reden is, en heeft het college daarom een tweetal vragen gesteld:

  1. Heeft het college al stappen gezet om tot een invulling van de banenafspraak te komen en kunt u de Raad hierover informeren?
  2. Als er nog geen initiatieven hiertoe zijn genomen, kunt u dan aangeven op welke
    termijn u de Raad kan informeren over de wijze waarop de quotumdoelstellig als
    genoemd in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten voor de gemeente
    Medemblik gerealiseerd gaat worden?

Dirk Kuipers (Pvda) laat weten dat de fractie van de PvdA in Medemblik vindt dat naast de wettelijke verplichting, de gemeente Medemblik ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om mensen uit de betreffende doelgroep in het arbeidsproces op te nemen en wil dan ook dat de gemeente in overleg met het UWV, WerkSaam en RPA-NH tot een invulling van deze banen gaat komen.

Reageren via facebook