Medemblik Actueel.

Politiek

Wethouder negeert wens gemeenteraad over Bestevaer, PvdA en PWF willen opheldering

MEDEMBLIK – De PvdA en PWF leggen zich niet neer bij de beslissing van de wethouder om Bestevaer toestemming te geven om op de nieuwe aangewezen locatie nieuwbouw te gaan plegen.

Lees ook: Bestevaer speelbal politiek

Tijdens een bezoek aan het Vooroever heeft een afvaardiging van de gemeenteraad samen met de wethouder de situatie ter plekke nog eens goed bekeken en daar werd door de wethouder de indruk gewekt dat er nogmaals naar de situatie zou gaan worden gekeken.

Dit  omdat op 9 maart j.l. een motie werd aangenomen waarin het college werd opgedragen om te onderzoeken of Bestevaer ook terecht kan op een andere locatie en die locatie adviseren aan de klankbordgroep.  De gemeenteraad liet in de motie weten niet achter de aangewezen locatie te staan mede omdat dat gedeelte van het Vooroever enorm intrek is bij de zwemliefhebbers en zonaanbidders.

Lees ook: Uitbreiding Bestevaer gaat gewoon door volgens de projectleider

Er werd dan ook met verbazing gereageerd toen op 7 april j.l. een bericht verscheen op de website van Medemblik waarin stond dat er toch is besloten om niet af te wijken van de eerdere locatie die door de klankbordgroep is aangewezen.

PvdA en PWF willen opheldering

Beide partijen willen nu opheldering van de wethouder en vragen hem:

  1. Waarom heeft de wethouder niet beargumenteerd aan de raad aangegeven waarom toch voor de locatie is gekozen die door de meerderheid van de raad niet als ideaal werd ervaren?
  2. Waarom heeft de wethouder verzuimd de raad hiervan in kennis te stellen vóór publicatie op de gemeentesite?
  3. Kunt u aangeven hoe de raad verder betrokken wordt bij en geïnformeerd over de verdere ontwikkeling en invulling van het gebied?

Reageren via facebook