Medemblik Actueel.

Algemeen

21% van de 4 tot 12 jarigen in Medemblik hebben verhoogd risico op emotionele problemen

MEDEMBLIK – In het voorjaar van 2016 heeft GGD Hollands Noorden de Kindermonitor 0-12 jaar uitgevoerd. Het doel van de Kindermonitor is om de gemeente, de GGD en andere belanghebbenden inzicht te geven in de gezondheid en leefstijl van kinderen van 0-12 jaar in de regio Noord-Holland Noord. Dit onderzoek is eerder uitgevoerd in 2011. In de regio Noord-Holland Noord wonen ongeveer 76.000 kinderen van 0-12 jaar.

Via een willekeurige steekproef uit de BRP (Basisregistratie personen) zijn ruim 38.000 ouders geselecteerd en gevraagd om mee te doen aan dit onderzoek. Hiervan vulden 13.285 ouders de online vragenlijst over hun kind in, dit is een respons van 35%. Dit gemeenterapport beschrijft kort de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek voor de gemeente Medemblik. Met de resultaten van deze monitor kan gemeente Medemblik, de GGD en andere organisaties het gezondheidsbeleid onderbouwen en activiteiten opzetten en uitvoeren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. 

In de gemeente Medemblik deden de ouders van 1.090 kinderen mee aan de kindermonitor. 50,4% van de vragenlijsten werd ingevuld voor jongens en 49,6% van de vragenlijsten voor meisjes. 36,0% viel in de leeftijdscategorie 0-4 jaar, 32,6% in de leeftijdscategorie 4-8 jaar en 31,5% in de categorie 8-12 jaar. In de meeste gevallen heeft de moeder de vragenlijst ingevuld, namelijk 85,9%.

Wij hebben een paar van deze uitkomsten voor u op een rij gezet.

  • Sociaal-emotionele problemen In Medemblik heeft 21,0% van de 4-12 jarigen een verhoogd risico op sociaal-emotionele problemen. Dit percentage wijkt niet af van de regio (19,5%). Het percentage kinderen met een verhoogd risico op sociaalemotionele problemen is tussen 2011 (20,8%) en 2016 gelijk gebleven.
  • Acceptabele leeftijd alcohol 64,5% van de ouders in Medemblik vindt het acceptabel dat een kind jonger dan 18 jaar al een slokje alcohol neemt, 45,7% vindt het acceptabel dat er een heel glas alcohol gedronken wordt. Deze percentages zijn hoger dan in de regio NHN, respectievelijk 60,9% en 41,2%. Ouders van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar vinden het vaker acceptabel dat kinderen jonger dan 18 jaar een slokje alcohol of een glas alcohol drinken.
  • Beeldschermtijd 12,7% van de kinderen in Medemblik kijkt dagelijks langer dan 2 uur naar een beeldscherm. Dit is vergelijkbaar met de regio (13,0%). Jongens kijken vaker langer dan 2 uur naar een beeldscherm dan meisjes en naarmate de leeftijd stijgt kijken kinderen vaker langer dan 2 uur per dag.
  • Moeite met rondkomen In Medemblik geeft 54,1% van de ouders aan geen moeite te hebben met rondkomen. 35,5% van de ouders heeft geen moeite met rondkomen, maar moet wel letten op de uitgaven. Een klein deel van de ouders heeft wel moeite met rondkomen (9,2%) en bij 1,3% is er sprake van grote moeite. Aan de ouders die aangaven moeite te hebben met rondkomen is gevraagd naar de gevolgen van het gebrek aan financiële middelen. De grootste gevolgen zitten in niet op vakantie/uitjes kunnen (55,1%), niet lid kunnen zijn van clubjes (35,0%) of niet naar de buitenschoolse opvang of het kinderdagverblijf kunnen (25,2%). Daarnaast geeft 46,7% van de ouders aan dat er spanningen in het gezin zijn door het geldgebrek.

Wilt u het hele rapport eens rustig doorlezen, dat kan hier (PDF)

Reageren via facebook