0.5 C
Medemblik
17 januari 2021 03:44
Medemblik Actueel.

Foto aangeleverd
Foto aangeleverd

Mee & De Wering: Medemblik maak sport ook voor de kwetsbare burger toegankelijk

MEDEMBLIK – Vanuit Vrienden MEE Sportfonds en MEE & de Wering zijn zorgen geuit over de groep kwetsbare burgers die niet aan bod komen op het gebied van sport. Door deze uitsluiting kunnen zij niet naar vermogen meedoen aan de maatschappij en juist door te sporten worden mensen weer fit en doen ze sociale contacten op waardoor ze zicht weer gewaardeerd gaan voelen.

In een brief aan het college en gemeenteraad schrijft MEE & de Wering dat zij streeft naar nee samenleving waarin iedereen naar vermogen kan meedoen en waarbij iedereen de regie over het eigen leven behoudt. MEE & de Wering wil dit mogelijk gaan maken en wil deze groep gaan helpen de regie over hun leven te versterken.

Diverse projecten

MEE & de Wering wil dit gaan doen door onder andere diverse projecten op het gebied van sociale activering, arbeid en sport, zoals Supporters voor Supporters, Werkwinkel en SportWerkt. Vanuit deze projecten is het signaal afgegeven dat veel kwetsbare burgers niet sporten en er een ongezonde leefwijze op na houden.

In 2015 is Vrienden MEE Sportfonds (VMS) opgereicht door de Stichting Vrienden MEE Noordwest-Holland, en samen met het bedrijfsleven, particulieren en instellingen is meer dan 30.000 euro opgehaald middels 3 grote evemenemten. Door deze financiële impuls kunnen nu 180 kwetsbare burgers sporten, burgers die hiervoor niet de financiële middelen hadden om dit te beoefenen.

MEE & de Wering wil samen met de gemeente Medemblik gaan kijken hoe zij gezamelijk ervoor kunnen gaan zorgen dat ook deze doelgroep niet wordt vergeten en de mogelijkheden gaat krijgen om te gaan sporten en dan niet enkel vanuit het aanbod van de sportclubs maar ook vanuit de vraag van deze groep zelf.

Reageren via facebook