Medemblik Actueel.

Politiek

PvdA Medemblik wil aanpak kinderarmoede in Medemblik

MEDEMBLIK – In Nederland groeien meer dan 400.000 kinderen op in armoede, in de gemeente Medemblik waren dat in 2016 ruim 850 kinderen. Dat betekent dat er kinderen zijn die zonder ontbijt naar school gaan, hun verjaardag niet kunnen vieren, geen sport of muziekles hebben of waarvan mogelijk de ziektekostenverzekering niet goed geregeld is. De PvdA wil zorgen dat dit opgelost wordt. Het is nu tijd om álle kinderen te bereiken. Ook uit gezinnen die niet zo snel om hulp zullen vragen.

Bert de Jong(PvdA), ‘meer aandacht voor kinderarmoede’

Dit jaar is er landelijk dankzij de PvdA 100 miljoen extra uitgetrokken voor de bestrijding van kinderarmoede (www.kansenvoorallekinderen.nl). De 100 miljoen komt bovenop het armoedegeld dat gemeenten nu al uittrekken om kinderen mee te laten doen. Het is dus extra geld, voor nieuwe projecten en met nieuwe partners. We moeten zorgen dat het zo wordt gebruikt.

Om reden zal fractievoorzitter van de PvdA Bert de Jong bij de eerstkomende raadsvergadering van de gemeente Medemblik een motie gaan indienen. In deze motie wil de PvdA het college 6 opdrachten meegeven:

  1. Een plan van aanpak op te stellen hoe de extra middelen van het Rijk zo snel en doelmatig mogelijk aan kinderen in armoede in onze gemeente kunnen worden besteed;
  2. Daarbij te zorgen dat de extra middelen aanvullend zijn op het huidige armoedebeleid;
  3. Daarbij te zorgen dat de gemeente voor intensieve samenwerking zorgt met fondsen, scholen, bibliotheken, kerken, moskee enz., zodat ieder kind in armoede wordt bereikt;
  4. De samenwerking met andere maatschappelijke organisaties en instellingen die zich richten op de allerarmsten in Nederland te onderzoeken dan wel aan te gaan, zoals bijvoorbeeld de Stichting Jarige Job, Jeugdcultuurfonds en Het Vergeten Kind.
  5. Daarbij te zorgen dat kinderen ook zelf betrokken worden bij de bestrijding van kinderarmoede;
  6. De raad hierover voor 1 juni 2017 te informeren.

Reageren via facebook