Medemblik Actueel.

Medemblik

DEK-terrein krijgt appartementengebouw van maximaal 3 lagen hoog

MEDEMBLIK – De gemeenteraad van Medemblik nam 26 januari 2017 een besluit over de gebiedsvisie voor het DEK-terrein. Op het voormalig voetbalcomplex wil de gemeente een duurzame wijk ontwikkelen van ongeveer 70 woningen. De gebiedsvisie legt de ambities voor de nieuwe wijk vast. Het belangrijkste onderdeel van de gebiedsvisie hiervan is de kaart met ontwikkelkaders. Deze kaders zijn in samenspraak met omwonenden en belangstellenden opgesteld. De gebiedsvisie is onder andere de basis voor een nieuw bestemmingsplan. Start bouw is volgens planning in 2018.

Belanghebbenden en belangstellenden werken samen aan basis nieuwe wijk.
De gebiedsvisie voor het DEK-terrein is tot stand gekomen na een intensief participatieproces met omwonenden. Tijdens een klankbordgroep en vier bewonersavonden kon de buurt zich uitspreken over verschillende voorstellen voor het terrein. Wat voor wijk wordt het? Wat zijn de toekomstige landschappelijke en architectonische kwaliteiten? Waar liggen de wegen? Het plan zoals het er nu ligt omvat ongeveer 70 huur- en koopwoningen, waaronder collectieve zelfbouwkavels, twee-onder-een-kap -woningen, rijwoningen en een klein appartementencomplex met 16 woningen. Met dit gevarieerde woningaanbod sluit de gemeente aan bij de wensen van toekomstige bewoners die onlangs meededen aan online woonbehoefteonderzoek.

Appartementengebouw maximaal drie lagen hoog
Een punt van hevige discussie was de hoogte van het appartementengebouw. Omwonenden vonden mogelijke hoogbouw van vijf lagen niet passend in een buurt met voornamelijk laagbouw. Ook vreesden mensen verlies van privacy door inkijk vanuit de hogere verdiepingen. In de gebiedsvisie is nu opgenomen dat de maximale bouwhoogte maximaal 3 lagen hoog is. Een andere grote wens is het verbreden van bestaande sloten tot vaarwater en een aansluiting op het open vaarnetwerk. Om hieraan tegemoet te komen moet een rij bomen wijken die oorspronkelijk diende als windvanger voor de voetbalvelden.

Bomen behouden of vervangen
De gemeente gaat in de gebiedsvisie uit van het behoud van zoveel mogelijk bomen. Bomen die plaats moeten maken voor bouwwerkzaamheden worden gecompenseerd met nieuwe aanplant. In eerste instantie worden de bomen zoveel mogelijk gecompenseerd binnen het plangebied, maar zo nodig ook in de directe omgeving van het DEK-terrein.

Duurzame en gasloze wijk
De nieuwe wijk wordt duurzaam gebouwd en zal volledig gasloos zijn. Dit betekent dat woningen alleen op het elektriciteitsnet aangesloten zijn. Bovendien worden woningen zoveel mogelijk energieneutraal gebouwd. Wat inhoudt dat er net zoveel stroom wordt opgewekt als verbruikt. Het energieverbruik is in principe per saldo nul: een flinke besparing voor bewoners op de energiekosten.

Reageren via facebook