Medemblik is op zoek naar deze zeven personen.

MEDEMBLIK – Als een persoon is verhuisd uit de gemeente Medemblik, maar de verhuizing hiervan niet heeft doorgegeven, kan het college van burgemeester en wethouders besluiten voor deze persoon gegevens op te nemen over een vertrek naar een (onbekend) land.

Wettelijk is bepaald dat elke inwoner in Nederland verplicht is om binnen vijf dagen na verhuizing hiervan aangifte te doen bij de gemeente waar diegene zijn/haar adres heeft.

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn in de gemeente Medemblik op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven.

Gevolgen
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik heeft het voornemen om deze personen uit te schrijven uit Nederland. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld een uitkering, ziektekostenverzekering of het aanvragen van een rijbewijs of paspoort.

 • Granchev, N.I.; 05-02-1978                   Voornemen uitschrijven naar Bulgarije
 • Dlubak, A.A.; 21-06-1970                      Voornemen uitschrijven naar een onbekend land
 • Cwiklewski, K.; 07-07-1995                   Voornemen uitschrijven naar een onbekend land
 • Ten Broeke, C.W.P.; 21-11-1945           Voornemen uitschrijven naar een onbekend land
 • Ostrowska, M.; 30-11-1987                    Voornemen uitschrijven naar een onbekend land
 • Oron, P.; 14-02-1987                            Voornemen uitschrijven naar een onbekend land
 • Gozdal, P.; 03-09-1984                         Voornemen uitschrijven naar een onbekend land

Procedure
Deze personen hebben vier weken de tijd om een adreswijziging/ zienswijze door te geven. Zonder reactie, worden deze personen vanaf de datum van het voornemen uitgeschreven uit Nederland.

Heeft u meer informatie over de verblijfsplaats van bovenstaande personen, dan kunt u contact opnemen met het taakveld Burgerzaken via het telefoonnummer 0229 856000.

Bezwaarschrift
Het definitieve besluit van deze uitschrijving wordt per post verzonden, maar wordt ook gepubliceerd in de Medemblikker onder bekendmakingen.

Tegen het besluit van uitschrijving kan een belanghebbende binnen zes weken na publicatie een bezwaarschrift indienen. Onderteken het bezwaarschrift en vermeld:

 1. uw naam en adres
 2. de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven
 3. een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit
 4. de redenen voor uw bezwaar

Het bezwaarschrift richt u aan:

het college van burgemeester en wethouders van Medemblik
Postbus 45
1687 ZG Wognum

Reageren via facebook