Medemblik Actueel.

College Medemblik wil aantrekkelijke, bereikbare,veilige en gastvrije gemeente

MEDEMBLIK – Dat stelt het college van Medemblik in het collegeprogramma 2018/2022, een gemeente waar je goed en gezond kunt wonen, werken en recreëren. Maar ook waar berijven innoveren en verenigingen bloeien en waar niemand aan de zijlijn hoeft te staan.  Een gemeente waar groei in zit. Die gemeente maken we samen.Inwoners, ondernemers,verenigingen en organisaties. 

‘Wij slaan de handen ineen om de gemeente Medemblik te versterken, verder te brengen, kansen te pakken en samen te werken aan zaken die beter kunnen’

Het college wil vooral nieuwe kansen aanpakken maar zal wel doorgaan met wat er tot op heden is bereikt. ,,Wij zijn een gemeente  die uitgaat van de mogelijkheden en initiatieven van mensen zelf. Een ondernemende gemeente die (regionaal) samenwerkt en stimuleert. Die mensen verbindt en verder brengt. Zo krijgt iedereen ruimte om mee te doen, te wonen en te werken. Wij slaan de handen ineen om de gemeente Medemblik te versterken, verder te brengen, kansen te pakken en samen te werken aan zaken die beter kunnen. Wij nodigen  iedereen van harte uit om samen met ons aan de slag te gaan,” zegt het college in haar collegeprogramma.

Vier overkoepelende thema’s

Het college hanteert vier overkoepelende thema’s de aankomende vier jaar, te weten:

 1. Leefbaarheid
 2. Participatie
 3. Duurzaam Medemblik
 4. Samenwerking

Door deze vier thema’s hoopt het college dat over vier jaar de gemeente Medemblik in alle opzichten een gezonde, welvarende gemeente zal zijn geworden, waar jong en oud zich tevreden voelt.

Andrea van Langen(VVD)
Andrea van Langen(VVD)

Wethouder Andrea van Langen(VVD):Medemblik wil een aantrekkelijke gemeente zijn en blijven voor jong en oud. Voldoende en geschikte woningen voor alle doelgroepen is daarin een belangrijke opgave. Wij willen bouwen zodat wij jongeren een toekomst in hun eigen omgeving kunnen bieden en ouderen passende huisvesting. Wij bouwen ook voor inwoners van buiten de gemeente die zich hier willen vestigen. Want alleen met voldoende woningen en inwoners kunnen wij belangrijke voorzieningen behouden. Zo blijven onze kernen leefbaar. Naast standaard woningen willen wij (naar behoefte) voorzien in nieuwe woningtypes zoals tiny houses. Wij betrekken onze inwoners actief bij nieuwe ontwikkelingen, zodat er ruimte is om mee te denken bij de inrichting van hun leefomgeving. Dat alles, waar mogelijk met minder regels!

Portefeuille

 • Ruimtelijke Ordening
 • Nutsvoorzieningen
 • Verkeer & Vervoer
 • Openbare ruimte
 • Volkshuisvesting
 • Grondzaken
 • Havens
Joset Fit(GemeenteBelangen)
Joset Fit(GemeenteBelangen)

Wethouder Joset Fit(GemeenteBelangen):Medemblik wil een toekomstbestendige gemeente zijn. Hoe wij dat doen, daar is visie voor nodig. Niet alleen van de gemeente, maar zeker ook van de belangrijke partners in de samenleving. Daarbij denk ik aan al die actieve inwoners, instellingen, ondernemers en organisaties, maar zeker ook aan de kernraden. Gezamenlijk werken wij aan een visie op leefbaarheid, gezondheid en preventie en is duidelijk hoe iedereen een bijdrage kan leveren om Medemblik aantrekkelijk, gezond en leefbaar te houden.

Portefeuille

 • Onderwijshuisvesting
 • Sport (incl. zwembaden)
 • Dorpshuizen
 • Kernenbeleid
 • Bibliotheken
 • Muziekschool
Dirk Kuipers(PvdA)
Dirk Kuipers(PvdA)

Wethouder Dirk Kuipers(PvdA):De gemeente heeft drie belangrijke taken op het gebied van sociale voorzieningen: preventie, verbinding en samenwerking. In die driehoek richt Medemblik zich op het op tijd aanbieden van zorg en een goed en breed schoolaanbod. Wij willen voorkomen dat wij in de toekomst te maken krijgen met een zware zorgvraag en met schooluitval. Daarom bestrijden wij eenzaamheid, verlichten wij mantelzorgers, ondersteunen wij vrijwilligers, helpen wij jongeren en gaan wij het aantal schuldhulpaanvragen verlagen. Door als gemeente actief te handelen en inwoners te betrekken zorgen wij ervoor dat iedereen actief   meedoet. Vooral de jeugd, want zij heeft de toekomst.

Portefeuille:

 • Onderwijs
 • Jeugd(curatief)
 • Financiën
 • WMO
Harry Nederpelt(ICDA)
Harry Nederpelt(ICDA)

Wethouder Harry Niederpelt(CDA):Medemblik gaat voor duurzaam! Medemblik ziet dit niet als plicht, maar   heeft ambitie. Wij willen een op de toekomst gerichte gemeente zijn en daar hoort duurzaamheid onlosmakelijk  bij. Hoe? Door zelf het goede voorbeeld te geven en anderen te verleiden mee te doen. Daarnaast willen we de verhalen van Medemblik over kunst, cultuur en historie maar wat graag vertellen. Niet alleen aan onze  bezoekers, maar juist ook aan onze inwoners.

Portefeuille:

 • Duurzaamheid
 • Participatiewet
 • Toerisme en recreatie
 • Economische zaken
 • Kunst en Cultuur
Burgemeester Frank Streng(VVD)
Burgemeester Frank Streng(VVD)

Burgemeester Frank Streng(VVD):Het is onze taak om te kijken wat er nodig is om onze samenleving leefbaar, duurzaam en toekomstbestendig te houden. Dit doen wij samen met alle partners in onze gemeente. Wij kijken continu naar waar het beter kan in onze dienstverlening. Ontwikkelingen pakken wij samen op. Voor het hoe,  waar en wanneer wij onze partners vragen om met ons mee te denken, stellen wij participatiebeleid op. Met  voldoende kansen voor iedereen die een bijdrage wil leveren.

Portefeuille:

 • Openbare orde/veiligheid
 • Toezicht en handhaving
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Communicatie/representatie
 • Integriteit
 • Personeel en organisatie
 • ICT
 • Dienstverlening
 • Public Relations
 • Algemeen bestuur

Reageren via facebook