Noord-Holland wil toch geen windmolens langs de Broerdijk

Midwoud – De Stuurgroep Tegenwind  sprak in bij de provincie vergadering in Haarlem. Engie (voormalig Suez) wil een Windpark in de Broerdijk. Ze hebben nog geen aanvraag ingediend maar de prov. NH heeft wel een  concept MER laten opstellen of dit gebied geschikt is voor Windmolens. Daar kan iedereen nu een zienswijze over indienen.

Een vreemde zaak. Het is vogelweideleefgebied, dus beschermd gebied. Daar mag men geen molens neerzetten. De plannen van de prov. NH zijn om dit gebied geen vogelweideleefgebied meer te laten zijn, omdat het aantal Grutto’s teruglopen. Dat heeft de Prov. NH geteld in 2014. Ze hebben dat geteld vanaf de weg, ze zijn niet in het land gegaan.  Dat is geen juiste telling. Dan komt er een concept MER onderzoek, terwijl er geen aanvraag is van Engie. En dan heeft de prov. NH verklaard dat in de keuze van zoekgebieden voor Windparken: de broerdijk erg laag staat. Echter, voor de  andere zoekgebieden wordt er geen concept MER opgesteld. Een vreemde zaak.

De actiegroep Benningbroek heeft 130 handtekeningen overhandigd aan de prov. NH dat men dit gebied ongerept wil houden. De Stuurgroep heeft samen met de gemeente Medemblik een gesprek gevoerd met de projectleiders van de prov. NH. en aangegeven dat de broerdijk vogelweidegebied moet blijven en bij Abbekerk geen vogelweidegebied moet zijn. De Grutto gaat niet  nestelen, vlakbij nieuwbouwwijken.

Nu is er een brief gekomen van Gedeputeerde Staten (begin maart) naar de Provinciale Staten dat zij toch willen dat de Broerdijk beschermd blijft. De Provinciale Staten moeten hierover gaan stemmen.

Maria Weeber van de stuurgroep zegt: “Dus de inspraak van de Stuurgroep kwam mooi op tijd! We hebben de provinciale Statenleden wijsheid toegewenst in hun controlerende taak hoe deze procedure gaat en gevraagd of zij ervoor willen gaan dat de Broerdijk molenvrij wordt verklaard.”

Reageren via facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.