Medemblik Actueel.

Politiek

Medemblik komt 350.000 euro tekort voor ‘groenbeheerplan’

Medemblik – Om het groen in de gemeente goed te kunnen blijven onderhouden moet de gemeente eigenlijk op zoek naar 350.000 euro om het gaat dat door de stijgende kosten is ontstaan. Om toch het groenonderhoud op pijl te kunnen houden zet de gemeente stevig in op participatie met de inwoners van de gemeente Medemblik.

Participatie

Op dit moment vindt participatie plaats:

 • groenonderhoud in een aantal buurten
 • groenonderhoud bij een aantal sportverenigingen
 • natuurprojecten met scholen
 • het opruimen van zwerfafval door vrijwilligers
 • natuurwerkdagen en monitoren door vrijwilligers in het kader van de biodiversiteit
 • in gebruik geven van gemeentegrond

Initiatieven van inwoners worden gestimuleerd en begeleidt door de gemeente. In het project IBOR (Integrale Beheer Openbare Ruimte) wordt participatie verder uitgewerkt. Op basis van het beleidsplan IBOR kan de kwaliteitskeuze door de raad voor het groenonderhoud per beheergroep en functiegebied aangepast worden. Hierbij wordt de burger actief betrokken.

Werkzaamheden

De gemeente besteedt een deel van haar groenwerkzaamheden uit aan derden of aan de sociale werkvoorziening WerkSaam. De eigen dienst doet vooral het kwalitatief hoogwaadige en kleinschaligonderhoud. Ook handelt de eigen dienst meldingen af en worden groenvakken gerenoveerd/gereconstrueerd. Daarnaast wordt een deel van het gazon en sportvelden nog gemaaid.

De eigen dienst heeft nog andere taken buiten de groenwerkzaamheden, zoals:

 • 24/7 piketdienst;
 • onkruidbestrijding op verharding;
 • gladheidbestrijding;
 • verwijderen milieu- en zwerfafval;
 • onderhoud speelvoorzieningen;
 • onderhoud riolering;
 • onderhoud straatwerk;
 • wegafsluitingen en werkzaamheden bij evenementen;
 • onderhoud gemeentelijke gebouwen;
 • onderhoud straatmeubilair en verkeersborden.

Duurzaam boombeheer

De komende vier jaar zet de gemeente Medemblik in op een nog veiliger en duurzamer boombeheer. De gemeente heeft in 2014/2015 alle bomen volgens de Visual Tree Assessment laten inspecteren door een externe partij maar vanaf 2018 gaat de gemeente Medemblik dit zelf doen. Hiervoor heeft de gemeente Medemblik intern zes boominspecteurs opgeleid.

De gemeenteraad van Medemblik gaat tijdens de aankomende raadsvergadering een besluit nemen over het groenbeheerplan 2016-2019..

Reageren via facebook