Raadsvragen VVD parkeeroverlast Oosteinderweg Wognum

WOGNUM – Jack Stam(VVD) is in de pen geklommen om de parkeeroverlast die de bewoners van de Oosteinderweg in Wognum aan de kaak te stellen bij het college van de gemeente Medemblik. Volgens Stam hebben de bewoners van de Oosteinderweg die in de nabijheid van camping de Molenwurf wonen de laatste maanden te maken met veel parkeeroverlast veroorzaakt door bewoners van deze camping. De bewoners laten hun busjes en kleine bedrijfsauto’s De bewoners van de Oosteinderweg in de nabijheid van camping de Molenwurf ervaren de laatste
maanden parkeeroverlast van vooral busjes en kleine bedrijfsauto’s.

Volgens Jack Stam heeft handhaving heeft al gecontroleerd maar zag geen verkeersovertredingen. “Voertuigen zijn geparkeerd binnen de normen die zij kunnen controleren. Via een mail aan college heb ik dit enige tijd geleden al kenbaar gemaakt, maar ik wil dit breder trekken middels raadsvragen zodat het probleem bij alle raadsleden bekend is. Onderstaand probleembeschrijving door een van de bewoners van de Oosteinderweg. De campingbeheerder is van goede wil, maar krijgt geen medewerking van zijn bewoners,” zegt Stam.

De camping Molenwerf heeft zijn parkeerplaats onlangs ingericht voor andere zaken dan parkeren. Ook heeft de directie van de camping het speelveld opgeofferd voor uitbreiding van standplaatsen. Het een en ander heeft tot gevolg dat er meer gasten zijn neergestreken met meer auto’s die ze niet meer op de camping kunnen parkeren. Om dit op te lossen heeft de directie van de camping het afgelopen winterseizoen gebruik kunnen maken van de parkeerplaats van het zwembad. Nu klaarblijkelijk niet meer. Dat heeft tot gevolg dat de campinggasten hun auto’s nu op de strook aan de zuidzijde van de Oosteinderweg plaatsen.

Met het op nieuw inrichten van de Oosteinderweg hebben we dankzij onze inspraak bewerkstelligd dat die strook voor een deel de bestemming kreeg van ‘parkeerplaats voor aanwonenden of hun gasten’. Deze plaatsen zijn daartoe gekenmerkt door donkere tegels. NB. Niet deze hele strook is donker betegeld dus niet de hele strook is gekenmerkt als parkeerplaats,” gaat Jack Stam verder in de brief aan het college.

Met bovenstaande nieuwe strategie heeft de directie van de camping gezorgd voor een onwenselijke situatie waarbij de aanwonenden voortdurend auto’s van campinggasten – of moet ik zeggen campingbewoners – voor hun deur hebben. Hieronder ook hoge bedrijfswagens. Ook wordt er vlak naast uitritten geparkeerd waardoor aanwonenden bij uitrijden geen goed zicht meer hebben op het verkeer en daardoor in gevaarlijke situaties komen te verkeren.‘ aldus Jack Stam, die het college dan ook vraagt of de gemeente Medemblik hier een einde aan kan maken omdat deze situatie ongewenst is.

Volgens Stam is een mogelijke tijdelijke oplossing voor de omwonenden als de bewoners van de camping hun voertuigen op de openbare parkeerplaats bij de Dres parkeren, veel hoop hierop is er niet omdat de bewoners van de camping liever niet een stukje extra willen lopen. Maar volgens Stam is dit niet het enige probleem, ook rijden sommige bewoners van de camping met auto’s met open uitlaten die diep in de nacht thuiskomen en zo de buurt wakker maken.

Jack Stam wil van het college weten of er al contact is geweest met de bewoners van de Oosteinderweg en welke mogelijkheden het college heeft op dit probleem op te lossen voor de bewoners van de Oosteinderweg. Verder wil Jack Stam van het college weten welke aan welke oplossing zij de voorkeur geven en hoe zij dit gaan uitvoeren en op welk termijn de omwonenden een oplossing tegemoet kunnen zien.

 

Reageren via facebook