Tekort op het sociaal domein nog groter dan eerst gedacht

MEDEMBLIK – Met dit verontrustend nieuws komt het college richting de gemeenteraad van Medemblik. Afgelopen 28 januari werd in een tussenverslag al melding gemaakt van een oplopend tekort op het sociaal domein over 2020. De gemeente is nu bezig met het opmaken van het definitief resultaat over 2020 en de gemeente komt met de waarschuwing dat het tekort groter is dan eerst werd gedacht.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college: “Zoals we in ons raadvoorstel Financieel in Balans sociaal domein 2020 (DOC-20-332566) aangaven kennen de uitgaven in het sociaal domein, landelijk en in Medemblik, een stijgende lijn. Uit onze huidige ruwe analyse blijkt dit helaas realiteit. Afgelopen week is de projectleider gestart voor de uitwerking en uitvoering van de voorgestelde beheersmaatregelen in de rapportage Financieel in Balans. De hieronder beschreven opdracht van het college is een van haar eerste prioriteiten. Ze is een ervaren project- en verandermanager in het sociaal domein met een bedrijfskundige achtergrond. We zijn blij haar aan boord te hebben en hebben alle vertrouwen in een goede aanpak en resultaat.”

Het college wacht tot het vaststellen van het definitieve tekort over 2020 of zij besluiten de meerjarenbegroting sociaal domein gaan bijstellen. Het college geeft aan de volledige prioriteit gaat geven om tot een de definitief eindresultaat van het sociaal domein 2020 te komen, dit heeft wel consequenties voor het tijdig opleveren van de lentenota en het delen van de rapportage sociaal domein.

Reageren via facebook