16.6 C
Medemblik
21 september 2020 12:33
Medemblik Actueel.

Zwemkom Vooroever Koopmanspolder niet meer geschikt als zwemwater

ANDIJK – De zwemkom in de Koopmanspolder aan het Vooroever is uit het zwemwaterbestand gehaald omdat uitbaggeren te kostbaar blijkt te zijn. Rijkswaterstaat heeft als eigenaar in overleg met het Recreatieschap als beheerder besloten om het besluit dat in 2017 was genomen om de zwemkom uit te diepen om zo het terugkomend probleem van de blauwalg op te lossen. Deze oplossing bleek helaas te kostbaar en bleek ook geen permanente oplossing te zijn.

In 2018 werd besloten dat Rijkswaterstaat samen met het Recrieatieschap een concept-schetsplan zou maken om het gebied voor recreatie en natuur opnieuw in te richten, in dit schetsplan heeft Rijkswaterstaat aangegeven dat de zwemkom een onderdeel van hun natuuropgave te willen maken. Toen de gemeente Medemblik medio 2018 constateerde dat er ook andere ontwikkelingen in het IJsselmeergebied en de kustzone van Andijk/Wervershoof speelden werd er besloten om voor de gehele kustzone een gezamelijk gebiedsproces op te zetten, de gemeente Medemblik kreeg de coördinatie over dit proces. Het concept-schetsplan is op verzoek van Rijkswaterstaat ‘on hold’ gezet en wordt meegenomen in het gebiedsproces waar ook de dorpsraad van Andijk in wordt meegenomen.

Per 1 mei 2019 wordt de zwemkom uit de zwemwaterregeling gehaald als gevolg van het niet meer baggeren. Door het niet meer uit te baggeren van de zwemkom heeft het RUD besloten dat de zwemkom nu niet meer voldoet aan de eis van veilig zwemwater.

Langere termijn

Voor het IJsselmeer gebied zijn diverse projecten en andere ontwikkelingen gaande waar de kustzone van Andijk/Wervershoof in meespeelt. Voorbeelden zijn de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050, de MIRT Verkenning Wieringermeerhoek, Project Koopmanspolder, Centrum voor Water, en de plannen van Jachthaven Andijk en de acutalisatie van het bestemmingsplan IJsselmeer.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageren via facebook

Uw banner hier?
Uw banner hier?