Ombouwen restaurant Vlietlanden naar appartementen tegen het zere been parkbewoners

ONDERDIJK – De plannen om het restaurant op De Vlietlanden om te bouwen naar 8 appartementen is niet in goede aarde gevallen bij de bewoners van het park. De voorzitter van de VvE, Beliën, is vooral niet te spreken op de manier waarop het bestemmingsplan die eerder niet kon worden gewijzigd nu ineens wel kan worden gewijzigd omdat er ‘gronden’ zijn gevonden waardoor het wel mogelijk is geworden.

Beliën is vooral verbaast over de uitleg waarom er toch gronden zijn gevonden en daarom het bestemmingsplan te kunnen wijzigen, en om die gronden te vinden de VvE via artikelnummers het zelf maar moet gaan uitzoeken wat deze gronden inhouden en betekenen. Beliën neemt dan ook het woordje misleiding? in de mond of is het slechts een opwerken van voetangels en klemmen.

Lees ook: Eigenaar Peter Spruit zet ‘Gewoon lekker’ in de etalage

De VvE dient daarom ook diverse vragen in tegen het ombouwen van het restaurant naar appartementen, deze richten zich vooral op de volgende aspecten:

 1. Hoogbouw is nu toegestaan op De Vlietlanden
 2. Schept een precedent voor andere woningen op De Vlietlanden
 3. Zadeldaken maken plaats voor vierkante dozen en goothoogte is niet langer leidend
 4. Bestemmingsplannen worden met gemak gewijzigd
 5. Bungalowpark De Vlietlanden past nu wel ineens in het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente Medemblik
 6. Recreatieve factor is voor de gemeente Medemblik ineens niet langer van belang, een tweede restaurant met recreatieve extra’s kan wel verdwijnen
 7. Het flinterdunne argument dat leegstand verpauperd
 8. De gedachte dat parkeerdruk niet gaat toenemen, dit gaat juist wel toenemen
 9. De VvE niet als serieuze partij is eerder is ingelicht
 10. De eigenaar van het belendende perceel niets is gevraagd
 11. Waarom ligt het park nu ineens binnen de bebouwde kom.

De voorzitter van de VvE vraagt het college dan ook om de genomen besluiten te herroepen omdat de argumenten om de omgevingsvergunning wel te verstrekken dubieus en op verkeerde en/of onvolledige aanname zijn gebasseerd. Volgens Beliën lijkt het er sterk op dat er flink is gelobbyd om het plan er door te krijgen.

Reageren via facebook