Veilig stemmen op 17 maart met drie volmachten in de gemeente Medemblik

MEDEMBLIK – Kunt u of wilt u niet in het stemlokaal stemmen? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. Zo’n machtiging heet ook wel een volmacht. Degene die de volmacht krijgt heet de volmachtnemer. Hij of zij mag uw stem alleen uitbrengen tegelijk met zijn of haar eigen stem.

Dit jaar 3 volmachten

Voor deze Tweede Kamerverkiezing mag iemand 3 volmachtstemmen uitbrengen. Dat waren er voorheen 2. Dat gebeurt omdat door het coronavirus misschien meerdere personen uit hetzelfde huishouden niet zelf naar een stemlokaal kunnen gaan om te stemmen. Het kan dan lastig zijn om buiten hetzelfde huishouden een vertrouwd persoon te vinden die de volmachtstem kan uitbrengen.

Vervroegd stemmen

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 kan in vijf van onze stemlokalen vervroegd worden gestemd. Dat is bedoeld voor kiezers die extra risico lopen door besmetting met het coronavirus. Zo is het minder druk in de andere stemlokalen op 17 maart.

Briefstemmen voor kiezers van 70 jaar en ouder

Bent u 70 jaar of ouder en wilt of kunt u niet zelf naar het stemlokaal gaan? Dan kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezing ook per brief stemmen. Het is helaas niet mogelijk een volmacht te gebruiken als u per brief gaat stemmen. U kunt per brief alleen uw eigen stem doorgeven.Dus als u een partner heeft die nog geen 70 jaar oud is, kan deze partner u niet machtigen om ook met een briefstem te stemmen.

Briefstemmen is alleen voorbehouden aan kiezers boven de 70.  Bent u jonger dan 70 en wilt u ook niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand machtigen uit de gemeente Medemblik via een onderhandse volmacht of u kunt een schriftelijk volmacht vragen als u iemand uit een andere gemeente in Nederland voor u wilt laten stemmen. Dat laatste verzoek moet uiterlijk 12 maart 17.00 uur bij ons binnen zijn.

Geen verplichting

Het stemmen per brief is uiteraard geen verplichting. Als kiezer van 70 jaar of ouder heeft u bij deze Tweede Kamerverkiezing drie opties om te stemmen, namelijk:

•             stemmen in het stemlokaal op 15, 16 of 17 maart 2021;
•             een volmacht geven aan een andere kiezer;
•             per brief stemmen.

Meer informatie

Bij vragen over het stemmen per brief kunt u bellen met het gratis nummer 0800-1351, Meer informatie vindt u ook op www.elkestemtelt.nl.

Reageren via facebook