Medemblik sluit 2020 af met tekort van ruim 3 miljoen euro

MEDEMBLIK – Het college heeft de Herfstnota 2020 aan de gemeenteraad aangeboden en in deze Herfstnota blijkt dat deze een tekort van 1.67.000,- euro laat zien waardoor het totale tekort in 2020 uitkomt op € 3.052.000,- .

Het college komt met het advies richting de gemeenteraad om een aantal budgetten over te hevelen nar 2021 omdat diverse projecten nog niet zijn afgerond. Maar, zegt het college: “Medemblik is een financieel sterke, gezonde en betaalbare gemeente.” Het weerstandsvermogen van de gemeente Medemblik ligt tussen de 1,0 en 1.4 waardoor financiële risico’s goed kunnen worden opgevangen. Grootste veroorzaker van het tekort is de huidige coronacrisis en de Wmo.

Reageren via facebook