Column André Meester (BAMM): ‘Datacenters en het IJsselmeer.’

In Hollands Kroon woedt op dit moment een strijd om meer datacenters te faciliteren. De bestaande datacenters van Microsoft en Google hebben zich de groene stroom, die opgewekt wordt in de Wieringermeer,  al toegeëigend. De nieuwe datacenters die de gemeente wil toestaan -inmiddels onder groot protest van de bevolking – willen natuurlijk ook groene stroom.

Het is niet toevallig dat Rijkswaterstaat met het plan van Cor Buitendijk het IJsselmeer wil ombouwen tot een gebied waar middels windmolens en zonne-eilanden groene stroom opgewekt gaat worden.

Naar welke gebruiker(s)  gaat die stroom toe?

Cor Buitendijk is geen doorsnee burger, want hij is projectleider geweest van de zandsuppletie voor de kust van Zuid-Holland. Hij heeft ook nog steeds nauwe contacten met adviesbureaus op het gebied van grootschalige ruimtelijke ingrepen. Een doorgewinterde ex functionaris dus en dit soort functionarissen weten soms hoe je met wat sjoemelen gevoelig liggende onderwerpen toch weet te verkopen aan de goegemeente.

Ik kan dit natuurlijk niet hard maken,  maar het is wel heel toevallig hoe de lijnen lopen.  Er wordt al gemarchandeerd met de oppervlaktes die in de verschillende ontwerpen getoond worden.

In het plan van Cor Buitendijk staat: 275 hectare zonnezandbanken bij Andijk  waarvan op 200 hectare zonnepanelen staan.

Ter vergelijking: de zonneweide aan de Gedeputeerde Laanweg in Andijk is 12 hectare. De eilandjes op de tekeningen van Cor Buitendijk staan bij lange na niet op de juiste verschaalde oppervlaktes afgebeeld. Op die manier worden de eilanden beduidend kleiner voorgespiegeld dan ze in werkelijkheid moeten gaan worden. En zo wordt het als zoete koek verkocht.

André Meester
Fractievoorzitter,
BAMM

Reageren via facebook