Medemblik Actueel.

Column

Column Ria Manshanden: Huisvesting arbeidsmigranten

Ze horen bij ons, de Polen en de laatste tijd ook Spanjaarden. Op straat, vissend langs de waterkant, op school en in de supermarkt, we komen ze overal tegen. We zijn eraan gewend geraakt de honderden zo niet duizenden arbeidsmigranten, die werk verrichten, waarvoor de ondernemers hier geen mensen kunnen vinden.

Ze leven hier zonder noemenswaardige overlast te veroorzaken. De ondernemers zijn verantwoordelijk voor hun huisvesting, de gemeenten voor de manier waarop dit gebeurt. Op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, registratie en huisvesting hebben verantwoordelijke instellingen, gemeenten en ondernemers jaren gewerkt aan afspraken en regelgeving met het doel de mensen hier op een fatsoenlijke manier te laten wonen en werken.

Tot zover leek alles redelijk en konden ook wij met de regels leven. De werkelijkheid bleek echter anders.  De meeste ondernemers houden zich keurig aan de regels, maar er zijn er ook die de handhavende hand van de gemeente nodig hebben. Vooral op het gebied van registratie kan het beter. Daarnaast zien we een ander probleem. Verzoeken van bedrijven om de regels op te rekken t.b.v. de groei van bedrijven en daarmee de groei van het aantal te huisvesten arbeidsmigranten leveren voortdurend discussie op. Waar is het eind ?

Wat ons betreft bij de gestelde grenzen. De gemeente blijkt nu helaas groei verzoeken en de daarmee gepaard gaande verandering van de regels te faciliteren. Dit met alle gevolgen van dien. In sommige kernen werden zoveel huizen voor huisvesting opgekocht dat er slaapdorpen dreigden te ontstaan. En in de buitengebieden, uit het zicht van de woonkernen, signalen van wantoestanden worden moeilijk opgepikt, leven honderden mensen bij agrariërs.

En wat doet de dubbele afhankelijkheid  bij de baas met hen ? Binnenkort wordt dit onderwerp geëvalueerd. GroenLinks zal daarbij een meer consequente handhaving van de regels en de evaluatie van de handhavingscapaciteit bepleiten.

Deze mensen hebben recht op een rechtvaardige behandeling en een veilige woon en werkplek.

Reageren via facebook