Column Roelandt Paarlberg: ‘Vliegen of niet Vliegen, dat is de vraag!’

Niet lang geleden moest ik op de Veluwe zijn en om de files te vermijden besloot ik om via de dijk Enkhuizen-Lelystad te rijden. Met de nieuwe Westfrisiaweg  ben je tegenwoordig zo in Enkhuizen en is het rijden over de dijk altijd weer een mooie beleving. Eenmaal Lelystad gepasseerd reed ik langs een bijna verlaten Lelystad Airport. Dit vliegveld is, naast het bekende aviodrome,  tegenwoordig meer bekend als de “overstort” van Schiphol. Of beter de toekomstige overstort, want de parkeerplaatsen zijn nog leeg. In principe had deze luchthaven al open moeten zijn voor vakantievluchten binnen Europa en andere bestemmingen rond de Middellandse Zee. Dit om Schiphol te ontlasten om daar nog enige groei te kunnen creeeren.

Roelandt Paarlberg

Een aantal provincies en gemeenten heeft in een eerder stadium bezwaar aangetekend. Niet zozeer tegen de aanwezigheid van de luchthaven maar wel tegen het geluid dat de vertrekkende en aankomende vliegtuigen produceren. Voor de gemeente Medemblik  is dit specifiek van toepassing bij vertrekkende vliegtuigen in oostelijke richting indien de militaire vliegroutes naar het noorden in gebruik zijn. Blijkbaar hebben alle bezwaren de politiek in Den Haag in beweging gebracht.

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen en Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser ondertekenden vorige maand een zogenoemde Startbeslissing Programma Luchtruimherziening. Hierin staat hoe stapsgewijs wordt toegewerkt om het luchtruim klaar te maken voor de toekomst; de indeling van het Nederlandse luchtruim wordt herzien. De eerste maatregelen die genomen gaan worden hebben als doel dat vliegtuigen vanaf Lelystad Airport hoger kunnen gaan vliegen. In overleg met de civiele en militaire luchtverkeersleidingorganisaties is besloten dat het Lelystadverkeer zich mag inmengen met het Schipholverkeer, iets dat tot enkele maanden geleden niet mogelijk was.

Ook zal het Lelystadverkeer standaard gebruik gaan maken van hoger luchtruim dat nu primair is ingericht voor de afhandeling van militair verkeer. Deze herindeling van het luchtruim moet er voor gaan zorgen dat de vliegroutes boven West-Friesland na vertrek in principe niet meer over bewoond gebied gaan, waardoor de hinder wordt beperkt.

Ik ben benieuwd wanneer Lelystad Airport Ready for Take-Off geeft en wat we daarvan gaan horen!

Roelandt Paarlberg

[signoff]