S.T.E.M: Nu kijken wat het raadsbesluit voor impact heeft

MEDEMBLIK – Het college van de gemeente Medemblik wil de subsidie van de S.T.E.M met 75% korten in 2021. Door deze wens is het voor de S.T.E.M vrijwel onmogelijk om nog evenementen, waar tienduizenden bezoekers op af komen, te organiseren. Tijdens de begrotingsraad van afgelopen donderdag werd ook over het plan van het college gesproken

Namens de PvdA diende de heer Beuker een amendement in om de aangekondigde bezuiniging van €38.000,- naar €10.000,- terug te draaien , door alsnog de subsidie met €22.500,- te verhogen. De hele raad omarmde dit voorstel en blijken alle partijen in de raad van Medemblik de activiteiten van de STEM te waarderen en dat deze in een behoefte voorzien.

Cor Pronk zegt tegen Medemblik Actueel: “Natuurlijk ben ik als penningmeester erg blij, dat mijn inspreken in de vorige commissie de raad tot dit besluit heeft doen komen. Ondanks het feit dat we toch nog met ruim 14% worden gekort, geeft dit meer mogelijkheden voor de komende tijd, dan eerst was voorgesteld. Gezien de financiële situatie van de gemeente Medemblik was een vermindering van de subsidie te verwachten en begrijpelijk, maar niet met een vermindering van 75%.

In de eerstvolgende bestuursvergadering van de STEM zal het bestuur de gevolgen van dit raadsbesluit nader bekijken en bespreken. Een moment van bezinning waarin de uitgangspunten kwaliteit of kwantiteit leidend zullen worden.

Positief over deze uitkomst, met dank aan de voltallige raad, zal het bestuur van de S.T.E.M. op korte termijn kijken wat dit voor impact op de activiteiten van de STEM heeft.

Reageren via facebook