Horizon Jeugdzorg ziet contract met 2 jaar worden verlengd

MEDEMBLIK – De 18 gemeenten in Noord-Holland hebben besloten om Horizon JeugdzorgPlus in Castricum als behandelde organisatie trouw te blijven ondanks diverse negatieve berichten in de media. De 18 gemeenten zijn tevreden over de progressie die Horizon JeugdzorgPlus heeft gemaakt op het gebied van behandeling van jongeren die bij Horizon JeugdzorgPlus zijn ondergebracht.

In gesprekken met Horizon JeugdzorgPlus zijn aanbevelingen naar voren gekomen waar Horizon nog aan moet werken. Het gaat hierbij om te weten therapeutische pleegzorg, gespecialiseerde gezinsbehandeling, onderwijszorgarrangement op maat, studio’s, JouwzorgPlus en intensieve ambulante behandeling.

Incident

Afgelopen juni 2020 vond er in Castricum een incident plaats waarbij een bewoner van het Antonius in Castricum betrokken was.. Naar aanleiding van het incident dat in juni 2020 plaatsvond is Horizon opgedragen scherper te monitoren of jongeren binnen de behandelsetting van Antonius passen of beter tijdelijk elders kunnen verblijven.

Voor de colleges van de 18 gemeenten is er voldoende ruimte om de JeugdzorgPlus in Noord-Holland verder door te ontwikkelen en zien verder geen contractuele redenen om het contract niet te verlengen. Daardoor wordt het contract met Horizon JeugdzorgPlus met twee jaar verlengd om de instelling zo de ruimte en de kans te geven te investeren in de aanbevelingen om de zorg voor de jongeren te optimaliseren.

Reageren via facebook