Kans op meer geluidsoverlast na opening Vliegveld Lelystad toegenomen

MEDEMBLIK – De kans dat de geluidsoverlast door vertrekkende vliegtuigen vanaf Vliegveld Lelystad na de opening in november 2021, de opening is uitgesteld vanwege de coronacrisis en het instorten van het aantal vliegbewegingen, zal zoals het er nu laat uit zien flink toenemen. 

Op dit moment is men bezig met een herziening van het Nederlandse luchtruim, hiervan wordt de afronding medio 2023 verwacht, maar de druk op het openen van Vliegveld Lelystad door de landelijke politiek en het bedrijfsleven is dusdanig hoog dat er rekening moet worden gehouden dat de opening zal plaatsvinden nog voor de herziening van het luchtruim klaar is.

Dit houdt in dat het luchtverkeer voor Vliegveld Lelystad lager zal aan- en uitvliegen om zo het vliegverkeer voor Schiphol niet in gevaar te brengen. Lager vliegen betekend automatisch ook meer geluidsoverlast.

Recent is de Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland opgericht. Deze particuliere stichting stelt  zich ten doel informatie over de ontwikkeling van Lelystad Airport te verspreiden en inwoners hierbij te betrekken. De stichting zal ook het eigen standpunt uitdragen, bijvoorbeeld in het kader van participatie in de verschillende besluitvormingstrajecten van het rijk. De stichting hanteert hierbij als uitgangspunt dat de definitieve vliegroutes zoveel mogelijk buiten bewoond gebied gelegd worden en dat boven of nabij Westfriesland zo hoog mogelijk gevlogen moet worden om geluidbelasting laag te houden. Uit een oogpunt van vergroting van draagvlak wordt met de stichting contact onderhouden, zo mogelijk met afstemming van standpunten.

Reageren via facebook