16.5 C
Medemblik
22 september 2020 13:05
Medemblik Actueel.

Bewoners Meerlaan Medemblik: ‘het lijkt wel een racebaan hier’, PvdA stelt vragen aan college

MEDEMBLIk – Het al oude probleem van een bijna rechte weg en een zware rechtervoet. In vrijwel alle kernen binnen de gemeente Medemblik gaan bewoners van dit soort straten zich meer en meer ergeren aan weggebruikers die denken dat de weg een soort van racebaan is en met hoge snelheid door de straat rijden.

Zo ook de bewoners van de Meerlaan in Medemblik. Een weg met maar 1 bocht en verder rechtuit . Medemblik Actueel bracht de situatie al eerder onder de aandacht maar echte oplossingen kwamen er toen niet. De bewoners van de Meerlaan zijn het nu echt beu, volgens deze mensen is de Meerlaan tijdens de ochtend- en avondspits een racebaan en komen er regelmatig gevaarlijke situaties voor en is het wachten op een noodlottig ongeval.

Bert de Jong van de PvdA in Medemblik heeft nu een viertal vragen gesteld over dit steeds groter wordende probleem in de kernen in Medemblik en dan specifiek over de problemen in de Meerlaan in Medemblik

Zo wil de Jong weten of het college op de hoogte is van de genoemde verkeerssituatie en of de bewoners van de Meerlaan dit al bij de gemeente hebben laten weten. Maar ook of het college het probleem onderkent en of er al eerdere verkeersonderzoeken zijn gedaan door de gemeente Medemblik.

Maar zegt de Jong in zijn vragen aan het college: “De Meerlaan is een doorgaande weg waar dagelijks ook busverbindingen gebruik van maken. Is het in dat licht bekeken mogelijk dat de Meerlaan wordt aangepast tot de door buurtbewoners voorgestelde 30km weg of dat wegversmallingen worden aangelegd? Zo ja, bent u bereid hier nader onderzoek naar te doen? Zo nee, welke snelheidsbeperkende maatregelen zijn dan wel realistisch en zo ja op welke termijn kunnen eventuele maatregelen getroffen worden?

De Jong wil ook dat het college gaat kijken naar hoe en op welke wijze het zebrapad in de Meerlaan veiliger gemaakt kan worden, zeker nu aankomende week de scholen ook weer gaan beginnen en veel kinderen gebruik maken van dit zebrapad.. De Jong wil dan ook van het college weten of zij bereid is onderzoek te doen naar de verkeersveiligheid bij dit zebrapad en op welke termijn de bewoners van de Meerlaan actie van de gemeente Medemblik kunnen verwachten.

Reageren via facebook

Uw banner hier?
Uw banner hier?