Medemblik kapt 5 elzen maar plant 4 beuken terug aan de Oude Haven in Medemblik

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik heeft vergunning verleend om op de Oude Haven in Medemblik 5 elzen te kappen en 4 beuken terug te planten.

Bent u het niet eens met een besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar.