OMT wil nog geen aanpassing bezoekregeling verzorgingstehuizen

MEDEMBLIK – Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet om de bezoekregeling bij verzorgingstehuizen nog niet te versoepelen. Het OMT schat de kans op besmetting van kwetsbare personen groot is en daarmee ook de verspreiding binnen het verzorgingstehuis.

Ik de brief aan het kabinet schrijft het OMT: “Het OMT oordeelt dat nader inzicht in de situatie in de verzorgingshuizen nodig is, onder andere door gebruik te maken van de nu beschikbare testcapaciteit om bewoners en medewerkers te testen. Het OMT adviseert tevens kleinschalige pilots uit te voeren op basis waarvan landelijk beleid voor versoepeling van de bezoekregeling gebaseerd kan worden. Voorstellen voor deze pilots zijn in voorbereiding. Het OMT steunt nadrukkelijk de wens van verzorgingstehuizen en zorgverleners om medewerkers in staat te stellen om bij constatering van een eerste COVID-19-patiënt gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes op de betreffende afdeling. Gebruik buiten de betrokken afdeling wordt echter afgeraden.

Reageren via facebook