Onderwijs en kinderopvang in de gemeente Medemblik tijdens de coronacrisis

MEDEMBLIK – Het college van Medemblik staat voor een forse opdracht om tijdens de coronacrisis het onderwijs en de kinderopvang vorm te geven. Het Rijk heeft hiervoor opdracht gegeven aan de gemeenten in Nederland.

Zoals bekend zijn op zondag 15 maart door het kabinet de scholen en kinderdagverblijven gesloten, deze sluiting duurt voor de scholen tot zeker na de meivakantie en voor de kinderdagverblijven tot en met 28 april. Volgende week komt het kabinet met een update over de maatregelen die zijn genomen en dan zal ook duidelijk worden of de maatregelen iets minder streng gaan worden.

De opdracht richting de gemeente Medemblik vanuit het Rijk was duidelijk. Zo moest Medemblik zorgen voor noodopvang, een centraal loket openen voor vragen rondom de kinderopvang en het onderwijs en naast de noodopvang ook een 24-uursopvang regelen.

Door het besluit van het kabinet om de scholen en kinderopvang te sluiten zijn er zorgen over kinderen die zich in een kwetsbare situatie bevinden, bijvoorbeeld kinderen met gedrags- of psychische problemen en/of onveilige thuissituaties.

Binnen de gemeente Medemblik zijn het de scholen en kinderopvang die zorgen voor opvang van  kinderen met ouders die een vitaal beroep hebben, zo krijgen op de Maria Bernadetteschool in Medemblik een klein groepje kinderen wel gewoon les omdat hun ouders een vitaal beroep hebben.

Ouder(s) / verzorger(s) worden over de aanwezigheid van noodopvang geïnformeerd door hun huidige kinderopvangorganisatie of schooldirectie. Zij beoordelen volgens de gestelde richtlijnen de noodzaak van de opvang. Nadere juridische besluitvorming door de burgemeester is niet nodig wanneer de noodopvang op alle locaties kan plaatsvinden. Sommige organisaties hebben locaties bij elkaar gevoegd. De gemeente blijft regelmatig in overleg met de schoolbesturen en houders van de kinderopvangorganisaties. Op de website van de gemeente Medemblik staan de belangrijkste artikelen en links voor ouders.

Voor acute problemen voor ouders, het onderwijs en de kinderopvang hebben we een loket ingericht: onderwijs@medemblik.nl. Dit adres is op de website van de gemeente vermeld en bij alle partners
bekend.

24-uursopvang

Gemeenten moeten voorzien in continue opvang, dus als er vraag is óók in voldoende 24-uursopvangplekken. Dit is in regionaal verband (samen met andere gemeenten) geregeld in Hoorn op initiatief van het Dijklander Ziekenhuis. Het betreft hier een locatie direct naast het ziekenhuis in samenwerking met Stichting Kinderopvang Hoorn. Naast SKH heeft ’t Herdertje haar locatie aan de Noorderdracht in Oosterblokker opengesteld als ouders niet of in onvoldoende mate bij SKH terechtkunnen.

Kinderen voor wie thuis geen veilige basis is

De gemeente maakt een verschil tussen kinderen zonder veilige thuissituatie, kinderen met onvoldoende mogelijkheden om thuis te leren en kinderen die thuis niet goed te begeleiden zijn in verband met speciale ondersteuningsbehoeften. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college: ,,Als gemeente staan we voor de afweging welke kinderen in zo’n kwetsbare situatie bevinden dat dit echt op korte termijn om een oplossing vraagt. Als gemeente betrekken wij onder andere onderwijs en de jeugdzorg en schoolmaatschappelijk werk bij het in beeld brengen van de kwetsbare kinderen. Het is voor ons als gemeente ook belangrijk dat er een goede achtervang is geregeld.

Afgelopen maandag is er een richtlijn uitgegaan voor de gecertificeerde instellingen waarbij kinderen in deze situatie kunnen worden opgevangen door de kinderopvang en wanneer er sprake is van onderwijs, is de school als opvangvoorziening voorliggend. In de praktijk verwijzen ook de wijkteams door naar de scholen en de kinderopvang (BSO, kinderdagverblijf). Het is ook de bedoeling dat de scholen direct zaken doen met de kinderopvang. Overigens hoeft niet in alle gevallen de oplossing in de school te worden gerealiseerd, dat kan ook elders.

Voor het laatst geval komen we deze week met het samenwerkingsverband met een oplossing. Vooropstaat dat deze begeleiding op een veilige manier wordt vormgegeven. Schoolmaatschappelijk werkers,  leerplichtambtenaren en beleidsadviseurs zijn regelmatig in contact met de kinderen en hun ouders, scholen en met de kinderopvang.

Er is volgens het college nog geen zicht op eventuele financiële consequenties, zodra hier zicht op is zal er weer een brief richting de gemeenteraad worden verstuurd.

 

Reageren via facebook