20 C
Medemblik
20 mei 2020 17:26
Medemblik Actueel.

Afschieten zwanen Egboetswater was legaal

OOSTWOUD – Het op brute wijze afschieten van een koppeltje zwanen in het Egboetswater heeft in december 2019 voor heel veel kwaad bloed gezorgd bij de inwoners van West-Friesland. Bedreigingen aan het adres van de jagers, mensen die wel even verhaal zouden gaan halen. etc etc etc.

Ook de gemeente Medemblik laat in niet mis te verstane bewoording nu weten dat zij hun afschuw hierover hebben uitgesproken bij de provincie en met de verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie in gesprek zijn gegaan.

Lees ook: Inwoners Medemblik spreken schande over jacht op zwanen maar klagen bij de verkeerde instantie

Geen vergunning nodig

Siem Zeilemaker van Progressief Westfriesland stelde op 9 december 2019 schriftelijke vragen naar aanleiding van dit gebeuren, daarin vroeg hij onder meer of voor deze activiteiten geen vergunning nodig is. Het college van Medemblik heeft dit uitgezocht bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Het blijkt dat in 2016 de Provinciale Vrijstellingsverordening in werking is getreden waarin dit is geregeld. Het OD NHN heeft dit getoetst. De provincie antwoordde op vragen van het college als volgt: “Op grond van de Verordening vrijstellingen soorten Noord-Holland is het mogelijk om jaarrond aan verjaging ondersteunend afschot op knobbelzwanen te plegen, ter voorkoming van schade aan gewassen in bedrijfsmatige teelt. Voor gebruik van de vrijstelling bestaat een meldplicht en dient achteraf gerapporteerd te worden. Er zijn meldingen bekend van het voornemen tot uitvoering op knobbelzwanen bij de toezichthouders van de OD NHN in de omgeving van het Egboetswater. ”

Geen restricties

Op 26 februari 2020 sprak de burgemeester namens het college over het incident met de verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Ook zij sprak haar afschuw uit over het incident. Tegelijk gaf zij aan dat het schieten formeel mag volgens de hierboven genoemde vrijstelling. Er zijn geen restricties opgenomen in de verordening voor wat betreft het aantal dieren dat afgeschoten mag worden en in welke periode dat mag. De politie heeft de papieren van de jagers gecontroleerd en die bleken in orde te zijn waardoor aangifte tegen deze jagers geen zin meer had.

In gesprek

De gemeente Medemblik laat wel weten in gesprek te willen gaan met de politie en de jagersvereniging om over dit incident te praten, en dan met name over de wijze waarop het incident heeft plaatsgevonden. Volgens een ooggetuige zijn de zwanen van het ene naar het andere perceel verjaagd omdat op het perceel waar ze zaten geen toestemming voor de jacht was gegeven. Maar na de afschot hebben de zwanen nog geruime tijd onnodig moeten lijden voor ze uit hun lijden werden verlost door de nek te breken.

Reageren via facebook