13.2 C
Medemblik
23 september 2020 02:47
Medemblik Actueel.

Medemblik stevent af op groot tekort bij het leerlingenvervoer, een gapend gat van €127.000.-

MEDEMBLIK – Het huidige budget voor het vervoer van leerlingen naar het speciaal onderwijs blijkt bij lange na niet voldoende te zijn voor 2020. Ondanks dat de vervoerskosten jaarlijks wordt verhoogd met de NEA-index (kostenontwikkeling wegvervoer) blijkt dat er voor 2020 een gat is van €127.000,-.

De forse stijging van de indexatie heeft te maken met de afschaffing van de teruggaveregeling BPM (belasting personenauto’s / motorrijwielen) per 1 januari 2020. Bovendien is er sprake van een stijging in de kosten voor verzekeringen en stijgen de lonen in de taxibranche met 2%. Dit betekent een financieel nadeel voor de vervoerders, die deze doorberekenen aan de gemeenten. Dit is vastgelegd in de vervoersovereenkomst Doelgroepenvervoer.

De indexering was de afgelopen jaren maximaal 2,2% voor 2020 is de indexering 6,7%.

Ontwikkelingen in het leerlingenvervoer vanaf schooljaar 2014-2015

Bron: Medemblik

Vanaf schooljaar 2014-2015 was er sprake van een jaarlijks kleine toename in het aantal leerlingen in het leerlingenvervoer (tot 2018/2019). De kosten namen hiermee ook stapsgewijs toe.

Het vervoerscontract liep in 2015 af, waarna er een aanbesteding is geweest. Vanaf 1 januari 2017 is DVG Personenvervoer de nieuwe vervoerder. Scherpe prijsafspraken en een andere wijze van doorberekenen van de vervoerskosten door Doelgroepenvervoer in Hoorn naar de regiogemeenten leverde een flinke besparing op.

Vanaf 2017 worden de vervoerskosten naar de gemeente doorberekend overeenkomstig het daadwerkelijk gebruik. Per route wordt berekend wat de vervoerskosten zijn en uit welke gemeente kinderen in de route zitten (afstand woning-school). Hiervoor werden de kosten verdeeld over de gemeenten via het solidariteitsbeginsel. De vervoerskosten werden omgeslagen over de hele regio en toegerekend op basis van het aantal afgenomen kilometers per leerling per gemeente.

Vanaf schooljaar 2017-2018 is er ondanks een stabiel leerlingenaantal sprake van een toename in de kosten voor het leerlingenvervoer. Eén van de oorzaken is dus de stijgende NEA-indexering (kostenontwikkeling wegvervoer). Een andere mogelijke oorzaak is het invoeren van het passend onderwijs en beperken van ‘thuiszittende kinderen’. Deze kinderen gaan vaak in een opbouwrooster weer terug naar school. Dit heeft meer afwijkend-en solovervoer tot gevolg en daarmee duurdere ritten.

Reageren via facebook

Uw banner hier?
Uw banner hier?