Medemblik Actueel.

Het Zevenhuis blijft de gemoederen bezighouden

Bezwaar Medemblik tegen verleende omgevingsvergunning Zevenhuis Hoorn.

ZWAAGDIJK – WEST – Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn hebben een omgevingsvergunning verleend voor een bedrijfspand op het bedrijventerrein Zevenhuis, waarbij met een ontheffing wordt afgeweken van de toegestane maximale hoogte. Het bedrijfspand heeft een hoogte van 14.95 meter en is gesitueerd in de middenstrook van het terrein, waar een maximale hoogte geldt van 10 meter.

In het voortraject is meerdere malen bestuurlijk overleg geweest met Hoorn. Daarbij is er bij de gemeente Hoorn op aangedrongen zich te houden aan de bestuurlijke afspraken in het verleden die zijn vertaald in het bestemmingsplan Zevenhuis. In het ter plaatse geldende bestemmingsplan is voorzien in een vanaf de Zwaagdijk richting de Westfrisiaweg oplopende bouwhoogte, die moet zorgen voor een geleidelijke overgang van het landelijke karakter van het dorpslint Zwaagdijk-West naar het stedelijke karakter van een bedrijventerrein.

Met het verlenen van deze omgevingsvergunning wordt dit belangrijke uitgangspunt verlaten en bestaat een
reëel gevaar voor precedentwerking.

Consequenties

Indien het besluit van Hoorn in stand blijft, betekent dit dat voor de tweede keer een pand met een hoogte van 14.95 meter wordt toegelaten in het middengebied van het bedrijventerrein, waar een maximale hoogte van 10 meter is toegestaan. Gevolg is dat hiermee een belangrijk uitgangspunt in zowel het bestemmingsplan “Zevenhuis” als het daarbij behorende Beeldkwaliteitsplan door Hoorn wordt losgelaten. Dit is ruimtelijk ongewenst.

Reageren via facebook